Táblázatkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak
Táblázat fő részei:
 1. Sor: a táblázat vízszintes része. Azonosítása: arab számokkal
 2. Oszlop: a táblázat függőleges része. Azonosítása: az angol abc karaktereivel
 3. Cella: az oszlop- és sor metszéspontjában található táblázati egység. Azonosítása: az oszlopazonosító betűjeléből és a sorazonosító számából tevődik össze. Pld: F8
 4. Cellacím: a munkalap egy adott cellájának az azonosítása a feladata. Az oszlop betűjeléből és a sor számából tevődik össze. Pld.: C5
 5. Aktív cella: a munkafüzet zöld kerettel ellátott cellája. Egy munkafüzet mindig csak egyetlen aktív cellát tartalmaz. Ebbe a cellába tudunk írni, műveletet végezni, stb.
  Ahhoz, hogy egy cellát aktívvá tegyünk, ki kell jelölnünk azt például egér segítségével.
 6. Blokk (tartomány): szomszédos cellákból álló téglalap alakú terület. Az adott formázási vagy egyéb beállítási művelet a tartomány összes cellájára vonatkozik. Azonosítása kettősponttal elválasztott cellacímmel történik. Pld.: B3:F11

 7. Nem egymás melletti tartományok kijelölése a CTRL billentyű segítségével történik.
 8. Munkafüzet: a táblázatkezelő programban valamilyen névvel ellátott állomány
 9. Munkalap: a munkafüzet része. Egy munkafüzet egy vagy több munkalapból áll.
Operátorok (műveleti jelek) az Excelben
 • Számtani operátorok
 • Számtani operátorJelentésPélda
  + (pluszjel)Összeadás= 3 + 3
  - (mínuszjel)Kivonás (negáció)= 3 - 3
  * (csillag)Szorzás= 3*3
  / (törtjel)Osztás= 3/3
  % (százalékjel)Százalékszámítás 
  ^ (kalap)Hatványozás= 3^3
 • Összehasonlító operátorok (balról-jobbra olvasva és értelmezve)
 • Összehasonlító operátorJelentésPélda
  = (egyenlőségjel)Egyenlő= A1 = B1
  > (nagyobb, mint)Nagyobb= A1>B1
  < (kisebb, mint)Kisebb= A1‹B1
  >= (nagyobb, egyenlő)Nagyobb, vagy egyenlő= A1>=B1
  <= (kisebb, egyenlő)Kisebb, vagy egyenlő= A1‹=B1
  <> ( nem egyenlő jel)Nem egyenlő= A1<>B1
 • Szövegösszefűző operátor
 • Szövegösszefűző operátorJelentésPélda
  & (és karakter)Két szöveges értéket kapcsol (fűz) össze, és folytonos szöveges értéket ad eredményül Pld.:
  A1 cella='Északi'
  B1 cella='szél'
  akkor = A1&B1 eredménye 'Északiszél'.

  Állandó házi feladat: akinek nem megy, bizonytalan, stb...: készítsd el az órai munkát otthon, a saját számítógépeden!
  Gyakorta használt függvények:

  1. Logikai függvények: ÉS, VAGY, HA
  2. Matematikai függvények: ABS, HATVÁNY, KEREK.FEL, KEREK.LE, KEREKÍTÉS, KITEVŐ, MARADÉK, SZORZAT, SZUM, SZUMHA, SZUMHATÖBB, VÉLETLEN.KÖZÖT
  3. Statisztikai függvények: ÁTLAG, ÁTLAGHA, DARAB, DARAB2, DARABTELI, KICSI, NAGY, MAX, MIN
  4. Keresési függvények: INDEX, HOL.VAN, FKERES, VKERES
  5. Dátum függvények: DÁTUM, ÉV, HÓNAP, MA, MOST, NAPOK
  6. Szöveggel kapcsolatos függvények: BAL, JOBB, KISBETŰ, NAGYBETŰ, ÖSSZEFŰZ
  Ezeknek a függvényeknek a működését, bemeneti tulajdonságait (hány bemeneti adatot kell megadni, mi a feladatuk ezeknek az input adatoknak, stb...) tudni kell, felelet formájában visszakérdezem.

  Kisfelelet - kitöltési útmutató

  Oktatas100.hu - videó állományok
  Indításhoz kattints a címre!

   CímRövid ismertető
  Táblázat részeiExcel táblázat részei: sor, oszlop, cella, aktív cella, továbbá tartomány(blokk) fogalma, bemutatása.
  Saját képlet és beépített függvény használataMit nevezünk függvénynek (képletnek) az Excelben. Függvény használata a munkafüzetben.
  Képlet másolása, cella rögzítése másoláskorKéplet másolása excelben. Adott cella rögzítése másoláskor.
  VÉLETLEN.KÖZÖTT() függvényEgész véletlenszámok generálása MS Excel-ben.
  Minimum- és maximum kiválasztásMinimum és maximum értékek kiválasztása. Min() és max() függvények használata.
  Összeadás Excelben - SZUM() függvényCellaértékek összeadása.
  Feltételhez kötött összeadás. SZUMHA() függvényEgy megadott kritériumhoz kötött összeadás elvégzése, SZUMHA() beépített függvény használata.
  Darabteli() függvényAdj meg egy feltételt és az Excel megszámolja, hány cella tesz eleget a kritériumnak.
  Keresés táblázatban. INDEX() és a HOL.VAN() függvények használataKeresés táblázatban. HOL.VAN() és INDEX() függvények használata.
  Matematikai logika. ÉS(), ill. VAGY() függvények használataÉS() ill. VAGY() függvényének használata. Néhány szó a logikai vizsgálatról.
  Logikai vizsgálat. HA() függvényLogikai vizsgálat Excel segítségével.
  Feltételes formázásFeltételhez kötött formai beállítások - egy tartomány celláinak kiemelése megadott szempont (szempontok) alapján.

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com