FONTOS! A saját- és beépített függvény (képletet) használatát minden esetben a cella legelső karaktereként elhelyezett egyenlőség jellel ("=") kell kezdeni! Például: "=SZUM(....)" !

A táblázat nem az összes beépített excel fügvényt és leírását tartalmazza, hanem csak az általunk használt leggyakrabbakét.

függvénynév függvénytár csoport függvény feladata
ÁTLAG(arg1;arg2;...argn) Egyéb - Statisztikai Az argumentumok átlagát (számtani középértékét) adja eredményül. Ha például a tartomány az A1:A20, akkor az ÁTLAG(A1:A20) képlet ezeknek a számoknak az átlagát (számtani közepét) adja eredményül.
ÁTLAGHA(Tartomány;Kritérium) Egyéb - Statisztikai A megadott tartományban az adott kritériumnak megfelelő számok átlagát adja eredményül.
DARAB(Tartomány) Egyéb - Statisztikai Megszámlálja, hogy a megadott tartományban hány számot tartalmazó cella található.
DARAB2(Tartomány) Egyéb - Statisztikai Megszámlálja, hogy a megadott tartományban hány nem üres cella található.
DARABÜRES(Tartomány) Egyéb - Statisztikai Megszámláhatod, hogy a megadott tartományban hány üres cella található.
DARABTELI(Tartomány;Kritérium) Egyéb - Statisztikai Megszámláhatod, hogy a megadott tartományban hány olyan cella van, amely megfelel a Kritériumban megadott feltételnek.
Például:
  • DARABTELI(A2:A5,"London" -> megszámlálja, hogy a "London" karaktersor hányszor szerepel az A2:A5 tartományban
  • DARABTELI(A2:A5;A4) -> megszámlálja, hogy az A2:A5 blokkban hányszor szerepel az A4-es cella tartalma.
HATVÁNY(szám;kitevő) Mat. és trigonom. Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.
KEREKÍTÉS(Szám;Hány_számjegy) Mat. és trigonom. A KEREKÍTÉS függvény egy számot adott számú számjegyre kerekít. Ha például az A1 cella a 23,7825 értéket tartalmazza, és ezt az értéket két tizedesjegyre szeretnéd kerekíteni, a következő képletet használhatod:
=KEREKÍTÉS(A1; 2)
A függvény eredménye 23,78.
KEREK.FEL(Szám;Hány_számjegy) Mat. és trigonom. Egy számot a nullától távolabbra kerekít. Például: =KEREK.FEL(-2,25;0) kerekítés eredménye a -3
KEREK.LE(Szám;Hány_számjegy) Mat. és trigonom. Egy számot a nulla felé kerekít. Például: KEREK.LE(-2,25;0) kerekítés eredménye a -2
KICSI(Tömb;K) Egyéb - Statisztikai Egy tömbben (blokkban) megadott adathalmaz K-dik legkisebb értékét adja ki eredményül. Figyelj oda, mert ha példának okáért ha az A2:G2 tömb a következő elemekből áll: 1, 2, 1, 5, 5, 4, 4, akkor a KICSI(A2:G2;2) eredménye az 1, nem pedig a 2! (-> A két 1-es értéket külön-külön értéknek veszi!)
MAX(Tartomány) Egyéb - Statisztikai A kijelölt tartományban kiválasztja a legnagyobb értéket.
MIN(Tartomány) Egyéb - Statisztikai A kijelölt tartományban kiválasztja a legkisebb értéket.
NAGY(Tömb;K) Egyéb - Statisztikai Egy tömbben (blokkban) megadott adathalmaz K-dik legnagyobb elemét adja ki eredményül. Figyelj oda, mert ha példának okáért ha az A2:G2 tömb a következő elemekből áll: 5, 4, 5, 1, 3, 4, 3, akkor a NAGY(A2:G2;2) eredménye az 5, nem pedig a 4! (-> A két 5-ös értéket külön-külön értéknek veszi!)
SZORZAT(arg1;arg2;...argn) Mat. és trigonom. A SZORZÁS függvény összeszoroz minden argumentumként megadott számot, és a szorzatot adja eredményül.
SZUM(arg1;arg2;...argn) Mat. és trigonom. Az argumentumként megadott cellákban lévő értékeket összeadja.
SZUMHA(Tartomány, Kritérium) Mat. és trigonom. A függvénnyel összegzed a megadott feltételeknek megfelelő tartomány értékeit. Tegyük fel például, hogy egy számokat tartalmazó tartományban (B2:B25) csak az 5-nél nagyobb értékeket szeretnéd összeadni.
A következő képletet használhatod: =SZUMHA(B2:B25;">5")
VÉLETLEN.KÖZÖTT(Alsó; Felső) Mat. és trigonom. A megadott számok közé eső véletlen egész számot ad eredményül. A munkalap minden egyes kiértékelésekor a függvény egy újabb véletlen egész számot állít elő.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com