Ha egy táblázatkezelő alkalmazást csak arra tudnánk használni, hogy különféle "csillogó-villogó" táblázatot hozzunk létre, nos, akkor soha nem lettek volna ennyire népszerűek, mint amennyre napjainkban azok.
Minden táblázatkezelő alkalmazásnak alapvetően fő feladata, hogy segítségükkel különféle számításokat, kereséseket tudunk végrehajtani az adott táblázaton belül, továbbá amennyiben módosítjuk a rögzített adatokat, akkor a számított adatok is igazodnak a változásokhoz. Ezeket az adatokat szemléletesen meg tudju jeleníteni például különféle diagramtípusok segítsétével.

A táblázat adatainak csoportosítása:
 1. Alapadatok: -> azok az adatok, amelyeket a táblázat elkészítése során saját magad begépelsz
 2. Számított értékek: -> azok az adatok, amelyek valamilyen számítás révén keletkeznek
Az excel adattípusai: munkánk során többféle adattípussal találkozhatunk. Néhány - gyakorta használt - adattípus a következő:
 1. általános
 2. dátum
 3. egyéni
 4. idő
 5. pénznem
 6. szám
 7. százalék
 8. szöveg
...és a többi, és a többi...
Mindezekkel majd az adott feladat keretén belül részletesebben is megismerkedünk.

És most lássuk, mivel és hogyan tudjuk számításra bírni az excelt!
Ahhoz, hogy a számítandó adatok tényleges kiszámításra kerüljenek, két lehetőségünk van.
 1. használjuk az excel beépített függvényeit
 2. vagy saját magunk által készített képletre hagyatkozunk, vagy
FONTOS! Példáink során a "képlet" és a "függvény" kifejezéseket szinoním fogalomként használom!

1, Beépített függvények (képlet) használata

A képlet, vagy másnéven függvény nem jelent mást, mint annak a meghatározását, hogy az adott cella értéke miként kerüljön kiszámításra.
Elmondható, hogy az excelben minden függvény külső megjelenési alakja (szintaktikája) így néz ki:
függvény_neve ( attribútum_1 ; attribútum_2 ; attribútum_3 ; ... ; attribútum_x )
FONTOS: egy cellába a saját függvény, vagy beépített függvény használatát mindig az "=" beírásával kell kezdeni! Ezt gyakorlatilag úgy értelmezhetjük, hogy ...az adott cella értéke legyen egyenlő...

Konkrét példa: az A1-es cellában, a SZUM függvény segítségével jelenítsük meg az attribútumként felsorolt cellákba írt értékek összegét:
=SZUM ( b3 ; c4:F4 )
Tehát az a1-es mezőben adjuk össze, a B3-es cellában megjelenő számot, illetve a C4-tól F4-ig tartó blokk értékeit!
2, Saját képlet használata

Az előző példánál maradva ugyanazt a matematikai összefüggést megfogalmazhatjuk saját magunk által készített képlet segítségével is. Ekkor az A1-es cellába kattintva a következő képletet írhatjuk (ugyanúgy "=" jellel kezdve!):
=B2 +C3 +D3 +E3 +F3

Már most könnyen belátható, hogy amennyiben lehetséges, használjuk az excel saját, beépített függvényeit!

3, Az alábbi feladatokat oldjuk meg tanári segédlettel, illetve ahol a feladat jelzi önálló munkával!

 1. Tanári segédlettel (magyarázattal) oldd meg az első feladatot!
  Töltsd le az "Első feladatsor" munkafüzetet, majd nyisd meg és végezd el a megadott műveleteket.
 2. Ahol lehetséges, alkalmazd a képletmásolás műveletét!
  Az "Első feladatsor" munkafüzetet letöltheted: innen

 3. Készítsd el az alapszorzótáblát. A piros színnel jelzett mezők számított értékek, azaz képletmásolást és cellarögzítést alkalmazz!


 4. A táblázaton egy utazóügynök havi útnyilvántartását látjuk. Az ügynök a saját gépkocsiját használja, amely 100 km-en a D1-es cellában szereplő mennyiségű benzint fogyasztja
 5. A benzin ára a B1-es cellában van.
  1. Készítsd el a táblázatot a látható formai beállítások betartásával! (Ügyelj a táblázat külső és belső keretezésére is!)
  2. Úgy old meg a feladatot, hogyha megváltoztatjuk a B1-es és D1-es cellák adatait, úgy a változást a megoldásod is kövesse!
  3. Az E oszlopban megjelenő adatok két számjegyre kerekítve jelenjenek meg!
  4. Az E9-es cellában megjelenő érték fehér színnel jelenjen meg.


  Milyen képlet kerül az e4-es cellába, hogy a táblázat világosbarna adatait képletmásolás segítségével legyen megoldható?
  Az e9-es cellában összesítsd az adatokat!

 6. A teremszépségverseny értékelése (tizedesjegyek, ezres tagolás)
 7. Az Irka Iskola diákönkormányzata minden évben teremszépségversenyt hirdet, a legjobb osztály egy egynapos kirándulást kap jutalmul. A tantermeket három szempont alapján értékelik, minden szempontra legfeljebb 10 pont kapható.


  Feladatok:
  1. A jelzett helyen készítsd el és formázd a táblázatot.
  2. A VÉLETLEN.KÖZÖTT függvény segítségével a B3:J5 tartományban 1-10 között képezz random értékeket. Az átlagértékek két tizedesjegy formában jelenjenek majd meg.
  3. Értelmezd önállóan a táblázatot, majd számítsd ki a barna háttérszínnel jelzett cellák értékeit. Ahol lehetséges, használd az excel beépített függvényeit, illetve alkalmazz képletmásolást!
  4. A K9-es cella megoldásához is excel függvényt alkalamzz!
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com