Forrás:
* Dan Livingston – CSS & DHTML webfejlesztőknek – Kossuth Kiadó, ISBN 963 09 4475 8
* Digitális kultúra tankönyv – Oktatási Hivatal
* saját szülemény

Ez az oldal egy nagyon-nagyon rövid betekintést kíván nyújtani a stíluslap fogalmáról, elhelyezéséről és használatáról.

A stíluslap fogalma

A stíluslap segítségével adott weboldal HTML címkéinek tulajdonságait állíthatjuk be.
A stíluslapok segítségével például az alábbi műveleteket tudjuk végrehajtani:

  • a karakterek tulajdonságait tudjuk meghatározni,
  • módosíthatjuk a HTML címkéket,
  • rétegeket határozhatunk meg és helyezhetünk el az oldalon.

Mi a harmadik lehetőséggel nem foglalkozunk.

A stíluslap helye

Stílus elhelyezésének több lehetséges módja van, de alapvetően két helyen szoktunk definiálni:

  1. belső stíluslapként az adott html oldal fej részében,
  2. vagy külső stíluslapként, az adott html oldalra történő meghívás alapján.

1, Belső stíluslap a HTML oldal fej részében

Ekkor a stíluslap a <head> és a </head> címkék között kerül beillesztésre az alábbi példa szerint (a címkék színezésének nincs jelentősége, kizárólag a könnyebb megértést szolgálják!):

A fenti példa böngészőbeli eredménye:

2, Külső stíluslap csatolása

Külső stíluslapot akkor célszerű alkalmazni, ha a portálunk több, különálló HTML oldalból áll és mindegyik oldalon használni szeretnénk az adott stílusokat.
Ekkor két okból nem lenne célszerű belső stíluslapokat használni:

  1. A belső stíluslapokat mindegyik oldal fejrészében külön-külön be kellene gépelni, ill
  2. amennyiben módosításra/törlésre kerülne egy rész, akkor mindegyik oldalon egyenként meg kellene változtatni/törölni az adott egységet.

Ekkor a megoldás a külső stíluslap csatolása, azaz készíteni egy teljesen különálló stíluslapot és ezt behívni a kívánt oldalak mindegyikébe.

A behívás minden esetben az adott HTML oldal fejrészében történik.

Nézzük a fenti példát úgy, hogy elsőként készítünk egy stíluslapot, amelyben deklaráljuk (meghatározzuk) azt a bizonyos nagyBetu osztályt, majd ezt az elkészül külső stíluslapot behívjuk az adott HTML oldalra. Az eredmény ebben az esetben is ugyanaz lesz.

Elsőként elkészítjük a különálló osztaly.css állományt. Ezt megtehetjük egy egyszerű szövegszerkesztő alkalmazással is (például: WordPad, Jegyzettömb vagy akár a Visual Studio Code), azonban a mentésnél két dologra kell ügyelnünk:

  1. az állomány kiterjesztése .css legyen, ill.
  2. és ha WordPad-ben vagy Jegyzettömben írjuk, akkor egyszerű szövegként mentsük.

A Visual Studio Code-ban elkészült osztaly.css állomány:

Külső stíluslap

Majd az osztaly.css állomány behívása az adott HTML oldal fejrészébe:

Külső stíluslap csatolása a html oldalba

Ebben az esetben is ugyanazt az eredményt kapjuk:

A következő táblázat néhány, a stíluslapban használt tulajdonságot és annak magyarázatát tartalmazza:

Forrás: Digitális kultúra tankönyv
TulajdonságLeírás
text-align a szöveg vízszintes igazításának módja. Értékei: left (balra), center (középre), right (jobbra), justify (sorkizárt). Példák: text-align:center, text-align:right
vertical-align a szöveg függőleges igazításának módja. Értékei: top (fenn), bottom (alul), middle (középen)
font-size a karakter mérete. Megadható például képpontokban (px), vagy akár százalékosan (%) is. Használható az em mértékegység is, amellyel az aktuális betűméret valahányszorosát állíthatjuk be. Példák: font-size:16px; font-size: 120%; font-size:1.5em;
font-weight A szöveg félkövér megjelenítése. Tipikus értéke a bold. Ha vissza akarjuk állítani a normál megjelenést, használjuk a normal értéket! Példák: font-weight:bold; font-weight:italic; font-weight: normal
font-style A szöveg dőlt megjelenítésére szolgál. Tipikus értéke az italic. Ha vissza akarjuk állítani a normál megjelenést, használjuk a normal értéket! Példák: font-style:italic; font-style:normal;
font-family A karaktertípus beállítására szolgál. Konkrét karaktertípusokat fel lehet sorolni, a végén egy általános karakter családot kell megadni (pl.: serif=talpas karakterek, sans-serif=talp nélküli karakterek). Ha a karaktertípus neve szóközt tartalmaz, akkor aposztrófjelek közé kell tenni. Példák: font-family:Arial,Verdana, sans-serif; font-family:'Times New Roman',Times,serif;
border
border-top
border-right
border-bottom
border-left
Az elemeket körülvevő szegély beállítására szolgál. Megadhatjuk a szegély vastagságát képpontokban (px), a szegély stílusát (solid=folytonos, dotted= pontozott, dashed=szaggatott, double= dupla, stb.), valamint a színét. Ha a border tulajdonságot használjuk, akkor mind a négy oldali szegély ugyanolyan lesz. Ha nem ezt akarjuk, akkor használhatjuk csak az adott oldalra vonatkozót (top=felső, right=jobb, bottom=alsó, left=bal) Példák: border-top: 1px solid blue; border:4 px double #8b0000
border-radius A szegély lekerekítettségét állítja be. Például: border-radius:20px;
float Az adott elemet lehet balra vagy jobbra lebegtetni. A lebegtetés azt jelenti, hogy a környező elemek körbefolyják az adott elemet. Például: float:left; float:right;
padding
padding-top
padding-right
padding-bottom
padding-left
Kitöltés megadása, ami a tartalom és az ezt körbevevő szegély közti térközt jelenti. Belső margónak is hívják. Ha a padding tulajdonságot használjuk, és egy értéket adunk meg, akkor mind a négy oldali beállítás ugyanakkora lesz. Ha nem ezt akarjuk akkor használhatjuk csak az adott oldalra vonatkozót.
margin
margin-top
margin-right
margin-bottom
margin-left
A margó megadására szolgál. A margó az adott elem szegélye és az őt körülvevő többi elem közti távolságot jelenti. Ha a margin tulajdonságot használjuk és egy értéket adunk meg, akkor mind a négy oldali beállítá ugyanakkora lesz.
Ha nem ezt akarjuk, akkor használhatjuk csak az adott oldalra vonatkozót.
Az elemek középre igazítására is a margóbeállítást kell használni, ilyenkor 'auto' értéket kell adni a bal és a jobb margónak.
Ekkor a margin-left:auto; és margin-right:auto; tulajdonságokat kell beállítani.
color A szöveg színének beállítására szolgál. Megadhatunk színneveket (pl: blue), de akár RGB színkódot is.
A képszerkesztő programokban gyakran a színkódot hexadecimális kóddal is megtaláljuk, amelynek az elején egy # karakter áll. Az alábbi példában ugyanazon szín mergadását láthatjuk különböző módokon: color: darkred; color:#8b0000; color: rgb(139,0,0);
background-color Háttérszín beállítása. A színek hasonlóan adhatók meg, mint a szövegszínek esetében
width Az elem szélességét állítja be. A méret megadható képpontokban és akár százalékban is. Példák: width:600px; width: 50%;
height Az elem magasságát állítja be. Hasonlóan állítható be, mint a szélesség.
min-width
min-height
Az elem minimális szélességét, illetve magasságát jelenti, amely alá nem lehet átméretezni a böngészőprogramban.
max-width
max-height
Az elem maximális szélességét, illetve magasságát jelenti, amely fölé nem lehet átméretezni a böngészőprogramban.
background-image A háttérkép beállítására szolgál. A háttérkép elérhetőségét az url('') szövegen belül kell megadni, az aposztrófok között. Például: background-image:url('kepek/mancs.png');
background-repeat A háttérkép ismétlődéseinek bellítására alkalmas. Az értékei a következő lehetnek: no-repeat=nem ismétlődik), repeat (mozaikszerűen ismétlődő), no-repeat (nem ismétlődő), repeat-x (csak vízszintes irányban ismétlődő), repeat-y (csak függőleges irányba ismétlődő). Példák: background-repeat : no-repeat;
background-position háttérkép bal felső sarkának koordinátái. Először az x tengelyre vonatkó, utána az y tengelyre vonatkozó értéketkell beállítani. Például background-position:0 20px
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com