A témakör célja: az előző témakörhöz kapcsolódva folytatni a logikai vizsgálatot.

Az előző témakörben tárgyalt HA() függvényhez szorosan kapcsolódik két további logikai függvény:
 1. ÉS() függvény
 2. VAGY() függvény
A mindennapi tevékenységeink során igen nagy fontossággal bír annak eldöntése, hogy egy állítás (kijelentő mondat) igaz-e vagy hamis, hiszen ezeknek az állításoknak az eldöntése erősen befolyásolja a további tevékenységünket.

Például:
Esik az eső. -> Ez egy kijelentő mondat, melyről egyértelműen eldönthető, hogy igaz-e vagy hamis. Kiértékeljük (kinézünk az ablakon..), és ha igaz, akkor viszünk magunkkal esernyőt, ha nem igaz, akkor nem cipeljük.
(Az már más lapra tartozik, hogy jól érékeltünk-e, ill. helyesen döntöttünk-e.)

Egyszerű állítás

Állításnak (kijelentésnek, ítéletnek) nevezzük azt a kijelentő mondatot, melyről egyértelműen eldönthető, hogy vagy IGAZ, vagy HAMIS.

Döntsük e a következő mondatokról, hogy állítások-e:
 1. Az 1111 hárommal osztható szám -> állítás, mert kijelentő mondat. Értéke: HAMIS.
 2. Van páros prímszám -> állítás, mert kijelentő mondat. Értéke: IGAZ. (A 2 az egyetlen ilyen szám.)
 3. Ma december első napja van. -> állítás, mert kijelentő mondat. Értéke: ha december elsején mondom, akkor IGAZ, az év többi napján az állítás értéke HAMIS.
 4. Hol születtél? -> nem állítás, mert nem kijelentő mondat.
 5. Kérlek, ismételd meg! -> nem állítás, mert nem kijelentő mondat.
Ehhez szorosan kapcsolódik az, hogy ha több állítást (kijelentő mondatokat) összekapcsolunk, majd erről az "összetett állításról" kell véleményt nyilvánítanuk, azaz eldöntenünk, hogy IGAZ-e vagy HAMIS.

Összetett állítás

Összetett állításnak nevezzük az olyan kijelentést, amely egyszerű állítások összekapcsolásával megfogalmazható.
Az összetett állításról is egyértelműen eldönthető az, hogy IGAZ-e vagy HAMIS.

Ezeknél az összekapcsolásoknál a leggyakoribb két kötőszó az ÉS, illetve a VAGY kötőszavak.
Nézzünk erre is két konkrét példát!
Összetett állítások:
 1. Ma meglátogatom a nagyszüleimet ÉS elviszem nekik a kért könyveket.
 2. Leülök leckét írni VAGY elmegyek kutyát sétáltatni.
Az összetett állításokról is ítéletet kell mondanunk. Az eredmény itt is kétféle lehet:
 1. IGAZ,vagy
 2. HAMIS.
A megoldásra az excel erre két további logikai függvényt ajánl fel: az ÉS() függvényt, illetve a VAGY() függvényt.

A működés szemléletes bemutatására az egyik legjobb példa lehet egy egyszerű villamos áramkör, amely a következő részekből tevődik össze:
 • áramforrás (elem, 220 V-os hálózati áram, stb...)
 • fogyasztó (égő)
 • kapcsolók
 • vezeték
Az ÉS() függvény működését a soros kapcsolás-, míg a VAGY() függvény működését a párhuzamos kapcsolás szemlélteti majd.


Mintafeladat - ÉS() VAGY() függvények

Mindkét függvény feladata annak az eldöntése, hogy egy összetett állítás állítás IGAZ-e, vagy HAMIS.

Töltsd le az alaptáblázatot innen, nyisd meg és oldd meg a feladatsort. (Az alaptáblázat tartalmazza a feladatsort, de a könnyebb olvashatóság/szerkeszthetőség/megoldás kedvéért innen is elérhető.)

Helyes megoldás esetén jól megfigyelhető a két függvény működése, azaz a két kötőszó segítségével összekapcsolt állítások logikai kiértékelése!
JÓL JEGYEZD MEG: mindez nem csak két tagmondat esetén lesz igaz, hanem akárhány esetében is, feltéve, hogy mindegyik tagmondat ugyanazzal a kötőszóval kerül összekapcsolásra.

A fenti két kapcsolási rajz a legegyszerűbb ÉS soroskapcsolási, továbbá VAGY párhuzamos kapcsolási szerkezetet mutatja.
Működési leírás Feladatsor
Jelmagyarázat:
 • izzó (lámpa) -> bekapcsolt állapotban sárgán világít, kikapcsolt állapotban nincs fénye
 • 1-es és 2-es kapcsoló: két állapota van -> bekapcsolt és kikapcsolt
 • áramforrás: 220 V-os váltóáram

Működés:
 • 1-es és 2-es kapcsoló: VÉLETLEN.KÖZÖTT függvény segítségével két számot mutat:
  1. nincs áram
  2. van áram
 • Kiértékelő ÉS() függvény, további kiértékelő VAGY() függvény: két állapotú (IGAZ / HAMIS)), attól függően, hogy az adott függvény az állapotoknak megfelelően milyen értéket ad vissza.
 1. Soros kapcsolás, És() fgv.: a K27-cella legyen piros színű, ha az 1-es kapcsoló 1-et mutat, míg az L31-es cella háttérszíne legyen fehér.
 2. Soros kapcsolás, És() fgv.: a K35-ös cell legyen piros színű, ha a 2-es kapcsoló 1-et mutat, míg az L39-es cella háttérszíne legyen fehér.
 3. Az AJ33-as cellában alkalmazd az ÉS() függvényt, amelynek két bemeneti cellája az AJ22-es és az AJ27-es cella.
 4. Az E22-es fogyasztó: legyen sárga, ha az AJ33-as cella IGAZ értéket mutat. HAMIS esetén pedig a háttérszín legyen fehér

 5. Párhuzamos kapcsolás, VAGY().: az Y35-ös cella legyen piros színű, ha az 1-es kapcsoló 1-et mutat, míg a W39-es cella háttérszíne legyen fehér.
 6. Párhuzamos kapcsolás, VAGY().: az AC35-ös cella legyen piros színű, ha a 2-es kapcsoló 1-et mutat, míg az AA39-es cella háttérszíne legyen fehér.
 7. Az AJ39-es cellában alkalmazd a VAGY() függvényt, amelynek két bemeneti cellája az AJ22-es és az AJ27-es cella
 8. Az S22-es fogyasztó: legyen sárga, ha az AJ39-es cella IGAZ értéket mutat. HAMIS eetén pedig a háttérszín legyen fehér.

 9. Töltsd ki a táblázatot és vond le a következtetést!
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com