Forrás: Kelemenné Pataki Márta, Bognárné Pálvölgyi Márta: Hivatalos levelezés számítógépen, 2006
ISBN-10: 963-06-1744-7
Nyelvi kifejezések, szófordulatok: itt

Ebben a témakörben a hivatalos levéllel foglalkozunk. Elsajátítjuk a "hivatalos levél" felépítését, részeit, szerkezeti egységeit, illetve néhány formalevél típussal fogunk megismerkedni.
A cél a mindennapi életben szükséges általános levéltípus megismerése mellett néhány levéltípus megfogalmazásához szükséges szófordulat elsajátítása.
Célként lehet megnevezni még azt, hogy magánszemélyként képesek legyünk megfogalmazni egy levelet hivatalos szerv részére.

A szerkesztéshez az általánosan használt karakter- és bekezdésformázási műveleteken túl a táblázatokat fogjuk használni, de szeretnénk előre hangsúlyozni:
ami most táblázat segítségével kerül kialakításra, az a későbbiek során tabulátorok használatával egyszerűbben megoldható lesz majd!

Nos, vágjunk bele!

Hivatalos levél általános felépítése

A tárgyalásra kerülő levélforma magánszemély - hivatalos szerv közötti dokumentum.
Ha nem is kötelező, de ajánlott betartani néhány általános szabályt, például:
 1. a megfogalmazás ne legyen túl hosszú, törekedjünk mindig a lényegre,
 2. legyünk mindig udvariasak,
 3. alkalmazzuk a hivatalos szófordulatokat (lásd: a téma teteje!)
 4. kérésünket, panaszunkat, stb... ha tudjuk, mindig indokoljuk meg,
 5. elérhetőségi- és azonosításra szolgáló adatainkat mindig pontosan adjuk meg (lakcím, telefon, szem.ig. szám, adószám, TAJ-szám, stb...)
 6. lehetőleg alkalmazzuk a megadott szerkezeti egységeket és kialakítást
Néhány informatikai elem:
 1. Lehetőleg Calibri, Ariel, Times New Roman karaktertípusok közül válasszuk ki az alkalmazott karaktertípust. Kiemelt karakterként a Courier New típust használjuk,
 2. ne használjunk díszes karatkertípust,
 3. a hosszabb szöveget tartalmazó bekezdések legyenek sorkizárt igazításúak,
 4. a dokumentum szerkesztésének befejezésekor ne feledkezzünk meg a táblázatok szegélyvonalának eltűntetéséről,
 5. a bekezdésen belül 1,5-es vagy "szimpla" sorközt alkalmazzunk,
Gyakran használt levéltípusok:
 1. kérvény (kérelem)
 2. panasz
 3. megrendelés
 4. javaslat
 5. engedély
stb...

Jelmagyarázat:
 1. x-vel jelöljük a bekezdések közötti "sornyi" kihagyásra kerülő helyet. Természetesen ez nem üres enter használatával kerül kialakításra, hanem alkalmazzuk a bekezdések közötti "térköz" mértékének helyes beállítását!

 2. Piros színnel jelöljük azokat az elemeket, amelyek a hivatalos levélben kötelezően használt levélrészek, kékkel, melyek - értelemszerűen - akkor kerülnek alkalmazásra, amennyiben azok már léteznek (pld.: iktatószám)

Minta
az elemek táblázattal és jelölésekkel az elkészült levél


Mintafeladat

A mintafeladatban egy magánszemély kéréssel fordul a balatonrendesi önkormányzathoz egy - az utcában lévő - úthiba felszámolására.
az elemek táblázattal és jelölésekkel az elkészült levél


Gyakorló feladatok: magánszemély-hivatal(pld.: iskola) között
A feladatok elején, félkövér stílusban került kiemelésre a hivatalos dokumentum típusa!

 1. Kérvény (kérelem): hivatalos kérvény formájában készíts beadványt, melyben a VSzK igazgatóját arra kéred, hogy a pénteki informatika órát tegye át hétfőre. Indoklásként hivatkozz arra, hogy a kollégiumi diákok ebben az órarendi beosztásban nem érik el a 13.55-kor induló vonatot.

 2. Engedély: a lakóhelyed szerinti Önkormányzattól kérj engedélyt arra, hogy az építkezésedhez szükséges két köbméter sódert 48 órán keresztül a házad előtti járdarészen tárold.

 3. Panasz: panasz formájában fordulj a keszthelyi önkormányzathoz, hogy a Fő tér 1. sz. alatti cukrászdában lévő asztalok utcára helyezése akadályozza a gyalogosforgalmat.

 4. Javaslat: a keszthelyi állatkert gondozója vagy. Javasold az állatkert igazgatójának, hogy az állatkert Bönzi nevű tigrisének marhahús helyett disznóhúst adjanak. Javaslatodat indokold meg. A szükséges adatokat saját magad találd ki.

 5. Megrendelés: rendeld meg a "Modern test" (2.390 Ft) című könyvet a Book Könyvkiadó Kft-től (3450 Szeged, Pf.: 200). A könyvet postai utánvétel formájában rendeld meg, illetve kérd meg a könyvkiadót, hogy mihamarabb küldjék el.

 6. Kérvény (kérelem): kérj az iskola igazgatójától egy nap szabadnapot a testvéred esküvőjének napjára.

 7. Javaslat: tegyél javaslatot a lakóhelyed szerinti önkormányzatnak - azon belül is a polgármester részére! - arra, hogy a falu/város központjában játszóteret létesítsenek.

 8. Kérvény (kérelem): kérj két nap fizetés nélküli szabadságot két napra a cégedtől. Az okot és az indoklást saját magad fogalmazd meg!

 9. Engedély: egy tetszőlegesen választott iskola igazgatójának a nevében engedélyezd Tódor Bélának, hogy nappali tagozatos, 11. évfolyamos cukrász technikusi tanulmányai mellett, heti két alkalommal szakács tanfolyamon vegyen részt.
  Az engedély kiadására azért van szükség, mivel a szakács tanfolyamon való részvétel miatt heti két alkalommal a tanulónak 2-2 tanítási órával korábban kell elmennie az iskolából.
  Ez az engedély egyben a tanórákról való távollét igazolásául is szolgál.

 10. Milyen levéltípust használnál a következő probléma megoldására: a faluban, ahol laksz, a templom harangja vasárnap reggel 5 órakor is hangos kongatással jelzi a pontos időt, megzavarva ezzel a hétvégi pihenőidőt. Fogalmazd meg a levelet a megfelelő közintézmény számára!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com