Nagyon gyakran előforduló igény, hogy a tábálazaton belül egy cellához megtaláljuk és kiírassuk a hozzátartozó értékekeket. A könnyebb érthetőség kedvéért nézzünk erre egy konkrét példát!

Mintafeladat

Mintafeladat forrásállománya: itt

A feladat megoldásához töltsük le a mintafeladatot és oldjuk meg közösen!
A táblázat nyolc személy nevét és magasságát mutatja. A magasság a VÉLETLEN.KÖZÖTT(120;180) függvény segítségével kerül definiálásra, tehát a magasság minden munkalap frissítéskor más és más - 120 és 180 cm közötti - értéket kap.

Nézzük tehát a kérdést: "Ki a legmagasabb?"
Azonnal rájövünk, hogy a feladat nem arra kiváncsi, hogy hány centiméter a legmagasabb személy, hanem arra, hogy ki ő?
Tehát nem az a feladat, hogy a "C" oszlopban lévő érték közül melyik a legnagyobb, hanem az, hogy a "C" oszlopban lévő legnagyobb értékhez melyik elem járul hozzá a "B" oszlopból!
(Az "A" oszlop sorszámai kizárólag a feladat könnyebb megértése miatt kapott helyet a táblázatban!)

A megoldáshoz három egyszerű lépésen keresztül vezet az út:
 1. lépés: a "C" oszlopban keressük meg a legnagyobb értéket. A cél érdekében használjuk az Excel MAX függvényét
 2. lépés: hányadik sorszámú elem az első lépésben megtalált legnagyobb érték a "C" oszlop értékei közül? Ennek a sorszámnak a meghatározására használjuk az Excel HOL.VAN függvényét
 3. lépés: ki szerepel a visszakapott sorszámon a "B" oszlopban? Ennek a meghatározására használjuk majd az INDEX függvényt.

1. lépés:
A C13-as cellában a =MAX(C2:C9) függvényhívással kikeressük, hogy a C oszlopban melyik szám a legnagyobb?

2. lépés:
A C14-es cellában a HOL.VAN függvény segítségével megállapítottuk, hogy a C2:C9 blokk hányadik helyén szerepel a C13-as cellában megjelenő érték.
kitöltött függvényargumentum ablak eredmény
Az "Egyezés_típus" értéke 0 legyen, mert ekkor a pontos értékre fog minden esetben rákeresni!

3. lépés:
Végül, az INDEX függvény segítségével megnézzük, milyen érték szerepel a B oszlopban a 2. lépésben meghatározott sorszámon?
kitöltött függvényargumentum ablak eredmény
Mire kell ügyelnünk az INDEX-HOL.VAN függvénypáros használatakor?
 1. Mindkét függvény "keresési iránya": fentről-le, balról-jobbra
 2. Sajnos, mindig csak az elsőre megtalált elemet fogod visszakapni, azaz, ha többször fordul elő ugyanaz az érték, akkor mindig az első kerül majd megjelenítésre.

Gyakorló feladatok

 1. Bővítsük ki a mintafeladat táblázatát további kérdésekkel!
  Alaptáblázat letöltése: innen

 2. Töltsd le a táblázatot és a feladatsort!
  Táblázat letöltése: innen
  Feladatsor letöltése: innen
  A táblázat cégek adatait tartalmazza az A1:I160 tartományban a következő adatokkal: cégnév, város (székhely), irányítószám, utca, telefon, fax, alkalmazottak száma, alaptőke, vezető neve.
  Ha a megoldásodhoz segédcellákat szeretnél alkalmazni, akkor azokat a "J" oszloptól jobbra helyezd el!

 3. A táblázat dobókockával történő dobásokat szimulál, 15 darabot. (A dobások VÉLETLEN.KÖZÖTT függvény segítségével kerültek kialakításra)
  Töltsd le az alaptáblázatot, amely tartalmazza a megoldandó feladatokat is.
  Amennyiben segédcellákat szeretnél használni, azt az F oszlopban alakítsd ki!
  Alaptáblázat letöltése: innen

  Minta


 4. A táblázat az A2:H13 tartományban facsemeték szállításáról tartalmaz adatokat 2021-2022-ig, megyék szerinti bontásban.
  Töltsd le a táblázatot és a feladatsort, majd oldd meg a feladatokat!
  Táblázat letöltése: innen
  Feladatsor letöltése: innen

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com