MS Word felépítése, használata - kézikönyv: itt
Súgófájl: itt

"...A technikumban a gimnáziumi kerettanterveket, a szakképző iskolákban a szakképző iskolai közismereti kerettantervet kell alkalmazni..."

Oktatási Hivatal, 2020 NAT bevezető


Általános iskolában kötelező elsajátításra került ismeretek:
 • MS Word megnyitása, kezelőfelülete
 • általános dokukmentumszerkesztési ismeretek: mentés, kijelölés, másolás, törlés, helyesírás ellenőrzés, automatikus- és kézi elválasztás
 • egy oldal általános beállításai: lapméret, margó, behúzás
 • karakterformázás: típus, méret, szín, stílus, effektusok
 • bekezdés: fogalma, formázása, behúzás,

Középiskolában kötelező elsajátításra kerülő ismeretek:
 • bekezdés, mint dokumentumszerkesztési egység további formai beállításai: térköz, sorköz,
 • táblázat készítése
 • számozott- és felsorolás jellegű lista
 • tabulátorok használata
 • önálló stílus és sablon létrehozása
 • körlevél és körlevélből származtatott dokumentumok készítése
 • önéletrajz készítése
 • kérvény megfogalmazása
 • hivatalos levél formai követelményei
 • hosszú dokumentumok készítése és formázása, élőfej- és élőláb kialakítása, lábjegyzet- és tartalomjegyzék készítése
Szómagyarázat
KifejezésMagyarázat
behúzás: a bekezdés széleinek margóktól való távolsága
bekezdés: formai egység, amelyet a bekezdés vége('Mindent mutat') jel zár. Jellemzői: behúzás, igazítás, térköz, sorköz (sortávoloság), szegélyezés, árnyékolás
dokumentum: dokumentumszerkesztő programmal, valamilyen néven elmentett állomány
élőfej-élőláb: az oldal felső és alsó margóján kívül elhelyezkedő, ismétlődő feliratokat, képeket vagy ezek kombinációját megjelenítő terület
karakter: a szöveg legkisebb egysége, amely lehet betű, szám, írásjel, vagy szimbólum. Jellemzői: betűtípus, betűméret, szín, betűköz, pozíció
lábjegyzet: a dokumentum egyes szövegrészeinek magyarázata vagy kiegészítése. Egy lábjegyzet a hozzá tartozó szóval azonos oldalon jelenik meg.
margó: az oldal felső és alsó részén, valamint a két szélén elhelyezkedő, a szövegtükör határait jelző terület
mondat: két mondatvégi írásjel közötti rész
nyersszöveg: még formázatlan, egyetlen bekezdésből álló szöveg
oldal: a dokumentum egy lapon megjelenő része
szótag: nyelvtani egység
tabulátor: Ütközőpont. A kurzor a tabulátor billentyű használatakor az adott kurzor pozíciótól a beállított pozícióig ugrik. Az ugrás kitölthető különféle karakterekkel.
térköz: két bekezdés közötti üres terület. SZIGORÚAN TILOS az üres enter billentyű nyomogatásával történő növelése!
végjegyzet: szerep hasonló a lábjegyzetéhez. Különbség annyi, hogy nem az oldal alján, hanem a dokumentum végén jelenik meg


Oktatas100.hu - videó állományok
Indításhoz kattints a címre!
 CímRövid ismertető
Szöveg bekezdésekre bontásaBekezdés fogalma, adott nyersszöveg bekezdésekre bontása
Többoldalas dokumentum kialakítása. Oldaltöréspont használata.Egy adott dokumentum önálló oldalakra tördelése oldaltöréspont használatával
Tájolás és méretDokumentum oldalainak tájolása (álló vagy fekvő), illetve méretének beállítása
MargóbeállításBal-, jobb-, vízszintes és függőleges margó beállítása
Bekezdések margóhoz történő rendezése Bekezdések függőleges margókhoz történő szerkesztése, rendezése. Balra zárás, középre zárás, jobbra zárás, illetve a sorkizárt bekezdés.
Bekezdések közötti távolság - térközBekezdések közötti térköz beállítása.
Szigorúan tilos az üres enterek használata!
Oldalszín beállításaMS Word dokumentum oldalainak színbeállítása
Menükártya formai-, tartalmi- és informatikai követelményeiEgyszerű menükártyát készítünk. A videó a formai- és tartalmi elemeken kívül a kártya elkészítésének informatikai bemutatóját is tartalmazza.
Menükártya készítése táblázat segítségévelEgyszerű menükártyát készítünk MS Wordben, táblázat segítségével.
Menükártya készítése hasáb- és táblázat segítségévelA vendéglátásban használatos menükártya készítése MS Word alkalmazásban. A felhasznált főbb informatikai elemek a hasáb és a táblázat.
Körlevél 1. rész - fogalma, részei, elkészítésének lépéseiA körlevél elkészítése összetett folyamat. Főbb lépései:
 • adatbázis létrehozása
 • alapdokumentum elkészítése
 • a törzsdokumentum létrehozása
 • az egyesített levél elkészítése
 • Az elméleti felépítést tartalmazó videó folytatásaként a körlevél készítését további négy részből álló videósorozatban mutatom be. Ennek az első filmjét láthatod itt, melynek konkrét célja a gyakorlati feladat ismertetése mellett az adatbázis tábla létrehozásának bemutatása.
  Körlevél 2. rész - Az adatbázis létrehozásaMit nevezünk adatbázisnak? Egy adatbázis-táblázat részei. A körlevélhez tartozó adatbázis létrehozása.
  Körlevél 3. rész - Az alaplevélKörlevélkészítő videósorozatunk 3. blokkjában az alapdokumentum elkészítését tűztük ki célul. A konkrét példát tekinte az alapdokumentum ez esetben az alapmeghívó elkészítését jelenti.
  Körlevél 4. rész - a törzsdokumentumAz előző részekben az elméleti ismertetőn túl létrehoztuk
 • az adatbázsit
 • az alaplevelet
 • Ebben a részben egyesítjük ezeket az egységeket és elkészítjük a törzsdokumentumot.
  Körlevél 5. rész - Egyesített levélElérkeztünk a körlevél készítő videóblokkunk egyik kulcsállomásához: a törzsdokumentumból végleges meghívót készítünk.
  Címke (kitűző) készítése felhasználva a körlevél elemeit)A videó bevezető részében a körlevél fogalmát, felhasználási lehetőségeit ismételjük át, majd a fő részben egy konkrét példán keresztül mutatjuk be a körlevél egyik formájának, a címkének az elkészítését.
  Tartalomjegyzék készítéseHosszabb dokumentumok használatánál mindig jó, ha egy olyan tartalomjegyzéket készítünk, amelynek elemire kattintva a kiválasztott egységre tudjuk pozícionálni a kurzort. Nos, ez a videó egy ilyen tartalomjegyzék elkészítésén vezet végig...
  A kulcsszó: Címsor!
  Egyszerű önéletrajz készítéseA videó egyszerű önéletrajz elkészítésén vezet végig. Pályakezdő személy részére készült, ahol a személyes adatokon kívül a tanulmányok dominálnak. Munkahely felsorolása nem szerepel benne.
  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com