Tárolási egységek

Könyvtár (mappa)

Könyvtár (mappa) fogalma: fájlok és alkönyvtárak gyűjtőhelye.
Jele:
Könyvtár típusok:
 • gyökérkönyvtár
 • könyvtár
 • alkönyvtár
Könyvtárszerkezet (fastruktúra) felépítése:

FIGYELMEZTETÉS! Ugyanazon a szinten ugyanolyan névvel sem könyvtár, sem fájl nem szerepelhet!
Egy logikus, jól felépített könyvtárszerkezet (mappastruktúra) például:


Alapvető könyvtárműveletek:
 • létrehozás
 • törlés
 • átnevezés
 • másolás
 • áthelyezés

Fájl (állomány, file)

Fájl meghatározása: a számítógépre, valamilyen néven elmentett állomány.
Fájl nevének felépítése:

fájlnév . kiterjesztés

Például: elso-allomany . docx
A kiterjesztés szerepe: az operációs rendszer ennek segítségével határozza meg, hogy az adott állomány megjelenítéséhez melyik alkalmazást kell megnyitni.

Például: az 'elso-allomany.docx' fájlnév esetében az operációs rendszer elsőként megnyitja az MS Word alkalmazást - mivel a .docx a Word speciális kiterjesztése -, majd ezután a megnyitott Word-be 'beolvassa' az 'elso-allomany' tartalmát.

Alapvető fájlműveletek:
 • létrehozás
 • törlés
 • átnevezés
 • másolás
 • áthelyezés
Informatikában gyakran használt alapfogalmak
Hardver
Azok a fizikai eszközök, amelyek valamilyen kapcsolatban állnak az informatikával (számítástechnikával), összefoglaló néven hardvernek nevezzük.
A hardver eszközöket két nagy csoportra osztjuk:
 1. Központi egység
  Feladatai:
  • minden számítási művelet elvégzése
  • a számítógép részeinek vezérlése, irányítása
  • bekapcsolt állapotban az adatok tárolása
  A központi egység a számítógépen belül az alaplapon (motherboard) helyezkedik el. A központi egység részei elektronikus vezetékeken kapcsolódnak egymáshoz. Ezeket a vezetékeket összefoglaló néven buszrendszernek (sínrendszernek) nevezzük.
  A számítógép többi eleme az alaplapon lévő csatlakozókhoz egy-egy vezérlőkártyának nevezett áramkörrel csatlakozik.
 2. Perifériák
  Feladatai:
  • az adatok bevitele (input periféria)
  • az adatok megjelenítése(output eszközök)
  • az adatok és a programok tárolása (háttértárolók)
  • a számítógépek közötti kommunikáció biztosítása

Szoftver
Szoftvernek nevezzük a számítógépre írt programokat (például: operációs rendszer, böngésző, különféle játékprogram, és az ezekhez mellékelt írásos dokumentációt.
Szoftverek csoportosítása:
 • rendszerszofverek, például: operációs rendszer, melynek a feladata a számítógép működtetése
 • rendszerközeli szoftverek, segítik az operációs rendszerek használatát operációs rendszer
 • alkalmazói és felhasználói szoftverek, például: MS Word, MS Excel, játékprogram
Program
Olyan egyszerű utasítások és műveletek jól felépített, logikus sorozata, amelyekkel a számítógépet irányítjuk.

Kettes (bináris) számrendszer
Olyan számrendszer, amely az értékeket két számjeggyel, a 0-val és az 1-vel fejezi ki.
A számítógépek alapvetően elektronikus vezetékek összekapcsolt hálózataként értelmezhetők. Egy-egy ilyen vezetéken két fajta állapot lehetséges:
 1. van áram, ekkor az állapot az 1-gyel írható le
 2. nincs áram, ekkor az állapota a 0-val jellemezhető
Így tehát a számítógépek működését a nullák és egyesek sorozataként jól tudjuk jellemezni.

Az információmennyiség mértékegységei
A legkisebb egység: bit
Egy biten két állapotot tudunk tárolni.

További mértékegységek:
1 B (bájt)8 bit
1 KB (kilóbájt)1.024 byte
1 MB (megabájt)1.024 KB
1 GB (gigabájt)1.024 MB
1 TB (terrabájt)1.024 GB
Adatátvitelkor azt adják meg, hogy csatorna másodpercenként hány bit továbbítására képes.
Az adatátviel sebessége: bit/s -> bit/secundum

Az adatátvitel sebességét különféle internetes oldalak segítségével mérni tudjuk.
Az adatforgalom iránya szempontjából megkülönböztetünk
 • feltöltési (upload) sebességet, és
 • letöltési (download) sebességet
Digitális eszközök használata
Témakörök:
 • Periféria
 • Központi feldolgozóegység
 • Memória
 • Háttértárak
 • Egyéb kiegészítők

Perifériák

Definíció: perifériának nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről ccsatlakozó eszközöket.

Általános feladatuk: ezeken keresztül információt tudunk adni az adott eszköznek és amelyeken keresztül az eszköz számunkra válaszolni tud.
Csoportosításuk adatátvitel fajtája szerint:
 • bemeneti periféria (input): ezek az eszközök kizárólag a számítógébe történő adatátvitelt biztosítják. Pld.: egér, billentyűzet, mikrofon
 • kimeneti periféria (output) az ebbe a csoportba tartozó informatikai eszközök feladata a számítógépben tárolt adatok megjelenítése. Nem képesek adatbevitelre. Az adatátvitel iránya a bemeneti perifériákhoz képest megfordul, kifelé irányul.
  Pld.: hagyományos képernyő, nyomtatók, rajzgépek (plotterek)
 • vegyes: be- és kimenetre egyaránt használható periféria (i/o periféria): az ebbe a csoportba tartozó eszközök az előzőekben említett mindkét feladat ellátására képesek, tehát segítségükkel befelé irányuló adatátvitelt és kifelé irányuló adatátvitelt is tudunk biztosítani. Pld.: mobil telefon képernyője, pendrive, hálózati kártyák, stb.

Bemeneti eszközök (input perifériák)

A teljesség igénye nélkül!

Billentyűzet


Használatakor fontos, hogy milyen nyelvhez készült a billentyűzet.
Magyar billentyűzet Flexibilis billentyűzet Kínai billentyűzet
Mutatóvezérlő (egér)

Feladata: a kurzor mozgatása.

Néhány fajtája:
egér érintőpárna (touchpad) pöcökegér hanyattegér (trackball)
Scanner
Feladata: nyomtatott szövegek, fotók, rajzok digitalizálása, azaz olyan formátummá történő alakítása, amely alkalmas a számítógépbe történő átvitelre.
Fajtái:
 • kézi scanner
 • asztali scanner
kézi scanner asztali scanner
Manapság a gyakran találkozunk olyan nyomtatókkal, amelyek alkalmasak a scannelésre is!

A scannert - hasonlóan a nyomtatókhoz! - egy nagyon fontos tulajdonság jellemez: a képfelbontás.
A képfelbontás: azt mutatja meg, hogy mennyi képpontot képes beolvasni a scanner egy inchen. Minél nagyobb ez az érték, annál jobb egy scanner.
Mértékegysége: dpi -> dot/inch


Digitális fényképezőgép, kamera
Feladata: külvilág képét digitális jelekké alakítja, így a számítógép számára feldolgozhatóvá válik.
A kamera képénél fontos szempont: milyen minőségű képet tud előállítani.
Néhány fajtája:
Egyszerű fényképezőgép Alsó-középkategóriás fényképezőgép

Kimeneti eszközök (output perifériák)

A teljesség igénye nélkül!

Monitor
Feladata: a számítógépen tárolt adatok képi megjelenítése. Az asztali PC-k esetében ehhez a megjelenítéshez szükség van az un. VGA-kártyára, amely kapcsolatot teremt a monitor és a központi egység között.

A monitor nagyságát a képátló hossza jellemzi. Általában inch-ben (1 inch=2,54 cm) adják meg. Például:

Lényeges tulajdonsága még a monitornak a felbontás is. A felbontás két szám szorzatából tevődik össze és a monitor pixeleinek mennyiségét jelöli vízszintes és függőleges felosztásban. Tehát azt mutatja meg, hogy hány képpont alkotja a képet.
Általában a nagyobb felbontás részletesebb képet jelent, de ez függ a képernyő méretétől is!

Nyomtatók, 3D nyomtatók
 • Mi a nyomtató?
 • A nyomtató egy kimeneti (output) periféria, amely a digitálisan tárolt adatokat képes megjeleníteni nem elektronikus formában, általában papíron vagy fólián.

 • Felbontása
 • a scannerhez hasonlóan dpi-ben (dot per inch) mérik, amely azt mutatja meg, hogy a nyomtató egy inch (2,54 cm) hosszúságú szakaszon hány darab apró képpontot tud nyomtatni.
  Jellemző felbontások például: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

 • Sebessége
 • a nyomtatás sebességét lap/percben mérjük.

 • Fajtái:
  1. mátrix nyomtató: a nyomtatófejben apró tűk vannak (általában 9 vagy 24 db). A papír előtt egy kifeszített festékszalag helyezkedik el, amelyre a tűk ráütnek, és létrehoznak a papíron egy pontot. A kép ezekből a pontokból fog állni.

   Előnye:
   • Nagyon olcsó (szinte csak a papír kerül pénzbe)
   Hátrányai:
   • Lassú nyomtatás
   • Rossz minőség
   • Zajos működés
   • Csak egy színnel tud nyomtatni
  2. tintasugaras nyomtató: folyékony halmazállapotú festéket tartalmazó tintapatronok segítségével, apróra porlasztott tintacseppeket juttatnak a papírlapra.
   Általában négy festékpatront tartalmaz:
   • cián (kék)
   • magenta (bíborvörös)
   • sárga
   • fekete

   Előnye:
   • Színes nyomtatás
   • Halk működés
   • Nagy sebességű nyomtatás
   • Jó minőségű nyomtatás (akár fotóminőségű, de csak fotópapír esetén)
   Hátrányai:
   • Drága tintapatronok
   • A tintapatronok beszáradnak, ha huzamosabb ideig nem használjuk őket
   • A nyomat viszonylag lassan szárad
   • Ha a nyomatot nedvesség éri, a festék elmosódik
  3. 3D nyomtatás: a "hozzáadásos" gyártási technológiák egyik típusa, ami azt jelenti, hogy a termékek előállítására az anyag fokozatos hozzáadásával kerül sor.


   Film: Nyomtatott házak

  Ki- és bemeneti eszközök (I/O perifériák)

  A teljesség igénye nélkül!

  Az ebbe a csoportba tartozó hardver eszközök adatátvitel szempontjából képesek mind input-, mind pedig output perifériaként is működni, azaz tuduni velük adatot bevinni a számítógépbe, illetve megjeleníteni a számítógépből.
  Például: pendrive, nyomtatóval egybeépített scanner, okostelefonok képernyője, stb.

  Központi feldolgozóegység

  A processzor irányítja a számítógép alkatrészeit és perifériáit, valamint végrehajtja, futtatja a programokat (mint például egy szövegszerkesztő vagy levelezőprogram).
  Éppen ezért a processzor teljesítménye alapvetően befolyásolja az egész számítógép teljesítményét is.
  Minden feladat, művelet tehát, amit az eszköz végrehajt, valamilyen szinten kapcsolódik a processzorhoz.
  Rövidítve: CPU (Central Processing Unit)
  Intel CPU CPU elhelyezkedése az alaplapon

  Memória

  A számítógépnek szüksége van egy olyan adattároló részre, ami tárolja az éppen futó program utasításait, adatait.
  Ezt a részt nevezzük memóriának. A memóriában az adatokat jól elkülöníthető részekben, úgynevezett rekeszekben tárolják. Minden rekesznek külön címe van, ezeket memóriacímnek nevezzük.
  A memóriák két nagy csoportra bonthatók:
  1. ROM: csak olvasható típusú memóra. Jellezmző tulajdonsága, hogy a számítógép kikapcsolása után is megtartja a rábízott adatokat.
  2. RAM: írható-olvasható típusú memóra. Jellezmző tulajdonsága, hogy a számítógép kikapcsolása után a benne tárolt adatok elvesznek.
  RAM asztali számítógéphez ScanDisk Ultra microSDHC memóriakártya

  Háttértárak

  Adatainkat a számítógépek kikapcsolása után is meg kell őriznünk. Ennek a feladatnak tesznek eleget a háttértárak.
  Az adattárolás története egy képállományban összefoglalva (a képre kattintva nagyobb formában is meg tudod tekinteni.):

  Néhány háttértár típus:
  • HDD (merevlemez, winchester): 'lassúsága' miatt manapság már egyre jobban háttérbe szorul, de még mindig megtalálható, főleg az asztali PC-ben, illetve laptopokban. Mágneses lemezeken tárolja az adatokat.
   Tárolási kapacitásuk általában 10-16-20 TB.
   HDD szétszedett állapotban HDD fémtokban

  • DVD lemezek: a HDD-hez hasonlóan szintén 'kifutóban' lévő adattárolási eszköz a DVD - és a kistestvére a CD - is. Adattárolási elve a felületre beégetett mélyedéseken (pit) alapul, melyek segítségével 'ábrázolják' a kettes számrendszert. Tárolási kapacitásuk 8-10 GB.
   DVD lemez a meghajtóban DVD lemez mikroszkóp alatt
   Jól kivehetők a pitek.

  • Blue-ray lemez: blue-ray disc (röviden: BD vagy BR) nagy tárolókapacitású digitális optikai tárolóeszköz. A DVD lemez utódjának szánták, de nem lett túl népszerű. A Blue-ray lemezek általában lejátszhatók normál dvd lejátszón is.
   Tárolási kapacitása mintegy 50 GB.
   Blue-ray disc a jellegzetes logóval

  • Pendrive: USB csatlakozóval egybeépített adattároló eszköz. Előnye: kis mérete és nem tartalmaz mozgó alkatrészt. Tárolási kapacitásuk általában 4-32 GB.
   pendrive USB csatlakoztatóval Pendrive nyomtatott áramkörei

  • SSD (Solid-state drive: szilárdtest meghajtók): a HDD-vel szemben nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket, így az adatok írása-olvasási sebessége akár több mint hússzorosa is lehet a hagyományos HDD-k sebességének.
   SSD oldalnézetbe SSD alulnézetben

  Egyéb kiegészítők

  Vannak olyan számítógépes funkciók, amihez külön speciális áramköröket, mikroprocesszorokat terveznek. Ennek oka, hogy az adott szolgáltatás ne terhelje túl a processzort. A teljesség igénye nélkül ezen eszközök közül néhány:
  • Hálózati kártya: az adott eszköz ennek a segítségével csatlakozik a világhálóhoz vagy a belső hálózathoz.
   Amennyiben a hálózathoz vezeték nélkül tud csatlakozni az adott eszköz, akkor szükséges hozzá antenna is. Ez lehet külső- vagy a számítógépházon belül eszköz is.
   Külső antennával szerelt hálózati kártya

  • Videókártya (VGA kártya): feladata a kép- vagy a szöveg minőségi jelének a képernyőn való megjelenítése.
   Korábban a videókártyát az alaplapra integrált CPU vezérelte, manapság a korszerű, nagy teljesítményű VGA kártyák már saját, egy vagy több processzorral rendelkeznek, így kímélve az 'alaplapi' CPU-kat. m.
   Felső kategóriás VGA kártya
   Fogy.ára 2021.09. hóban: ~1,5 millió Ft

  • Hangkártya: feladata az audio jelek fogadása és küldése, továbbá a számítógép hangkeltő/ hangsugárzó eszközeinek a vezérlése.
   Audio kártya Audio kártya kimeneti képe

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com