A bekezdés részletes megismeréséhez szükségünk lesz egy internetes segédoldalra, ahonnan jelentéssel nem rendelkező, de formázásra kitűnően felhasználható ú.n. "halandzsa" szöveget tudunk letölteni. (Lorum ipse... oldal). Az oldal elérhetősége: innen

Bekezdés fogalma

A bekezdés informatikai fogalma: entertől-enterig tartó szövegegység


Bekezdésformázási lehetőségek az MS Word alkalmazásban

 1. Számozott- és felsorolás jellegű lista: ezen nyomógombcsoport segítségével készíthetünk felsorolás jellgű-, illetve számozott listát, továbbá többszintű listát is.

 2. Behúzás növelése- és csökkentése: a nyomógombok feladata a kijelölt bekezdések margótól való távolságának növelése/vagy csökkentése

 3. Rendezés: a kijelölt terület betű- vagy számsorrendbe történő rendezése

 4. "Mindent mutat" jel: használatakor a formázási jelölések láthatóvá válnak (pld.: bekezdésvég jel, szóközjel, stb...)

 5. Igazítások: a kijelölt bekezdés margóhoz történő igazítása.
  Értékei: balra zárt, jobbra zárt, középre zárt, sorkizárt

 6. Sor- és bekezdésköz: feladata a bekezdések közötti távolság meghatározása, ill. bekezdésen belül a sorok közötti távolság értékének beállítása

 7. Háttérszín: az adott bekezdés háttérszínének meghatározása. Ne téveszd össze a kiemeléssel!

 8. Szegély: a kijelölt bekezdés szegélyvonalának definiálása

 9. "Kis nyíl": a "kis nyíl"-ra kattintva egy kisablakot kapunk, ahol további formai beállítások meghatározására nyílik lehetőség

Feladatok

 1. feladat:
 2. Töltsd le a nyersszöveget, majd a minta és az alábbi feladatsor alapján formázd meg! Minta
  első oldal második oldal
  Feladatsor
  1. A dokumentum margóit állítsd be 3 cm-re, majd a minta alapján bontsd bekezdésekre a szöveget!
  2. A bekezdések utáni térköz legyen 10 pt-os!
  3. Az első bekezdés elé szúrj be egy üres bekezdést, majd középre igazítva, 20 pt-os karkatermérettel, félkövér stílussal írd be a "Bekezdések formai beállításai" címszöveget! (A későbbiek során a cím lesz majd az első bekezdésünk.)
  4. A cím előtt- és után a térközt állítsd 20 pt-ra!
  5. Oldaltöréspont beszúrása segítségével gondoskodj arról, hogy az utolsó bekezdés mindenféleképpen új oldalon kezdődjön!
  6. A második bekezdésen belüli sorközt állítsd 1,2-szeresre, míg a harmadik bekezdés sortávolsága legyen szimpla
  7. A negyedik és ötödik bekezdés sortávolsága legyen az alapértelmezett, 1,08-szoros
  8. Bekezdések margóhoz történő igazításai
   • Cím: középre
   • 2. bekezdés: sorkizárt
   • 3. bekezdés: balra zárt
   • 4. bekezdés: középre zárt
   • Utolsó bekezdés: jobbra zárt
  9. Behúzás segítségével oldd meg, hogy a második bekezdés bal- és jobb oldala a margóktól 1,5 cm-re kezdődjön, illetve végződjön. Adj ennek a bekezdésnek egy tetszőleges háttérszínt!
  10. A második bekezdés első sora 1,5 cm-vel beljebb kezdődjön a "nem első" soroktól
  11. Lásd el a minta szerinti szegélyvonallal a 3. bekezdést!
  12. A 3. bekezdés "függő sorai" sorai 1 cm-rel beljebb kezdődjenek, mint az első sor!
  13. A 4. bekezdést formázd meg a minta alapján, míg az utolsó bekezdést tetszőlegesen úgy, hogy lehetőleg minél több beállítást alkalmazz!
 3. feladat. Bekezdés balra-, jobbra-, középre igazítása. Behúzás használata. Bekezdésen belüli sorköz beállítása.
 4. Készítsd el a nyersszöveg és a minta alapján az alábbi kilépési engedélyt.
  Figyeld meg a mintát, hol alkalmaztam új bekezdést!
  Állítsd be az alábbi tuljdonságokat:
  • a szöveg végig Cambria betűtípussal készült, 16, illetve 12 pontos betűmérettel.
  • a sorközt állítsd pontosan 1,01 értékre
  • a bal- és a jobb oldali margót állítsd 3 cm-re
  • a bekezdések között térköz - ahol szükséges! - 12 pt
  A feladatot önállóan próbáld megoldani, de megadom a megoldást is, segítségül a gyakorláshoz!

További gyakorló feladatok karakter- és bekezdésformázásra vonatkozóan
 1. Bekezdésformázás gyakorló feladat - csak szöveg
 2. Ebben a feladatsorban kép- és rajzobjektum nélküli feladatsort kell megformáznod. Töltsd le a nyersszöveget, és a feladatsort, majd a minta segítségével oldd meg a feladatot. Minta:
  első oldal második oldal harmadik oldal negyedik oldal


 3. Karakter- és bekezdésformázás - önálló gyakorlás
 4. Töltsd le a megfelelő csoporthoz tartozó nyersszöveget, feladatsort és a hozzá tartozó képet.
  A feladatsor, a nyersszöveg, a kép és a minta segítségével készítsd el a dokumentumot! Minta 5. Karakter- és bekezdésformázás - gyakorlás
 6. Az alábbi regényrészlet Fekete István: Téli berek című regényének az első két bekezdését tartalmazza.
  Töltsd le a nyersszöveget, feladatsort és a hozzá tartozó képet, majd ezek alapján a minta segítségével készítsd el a dokumentumot! Minta


Bekezdés- és karakterformázás, csak szöveggel - felelelet

A nyersszöveg, a minta és a feladatsor segítségével oldd meg a feladatot!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com