Sárga befizetési csekk

Tanórát megelőzően kinyomtatásra előkészített példány (2 db): itt

Mindennapi életünkben gyakran előforul, hogy hivatalos szervek részére (pld.: NAV, polgármesteri hivatal, rendőrség, stb...), vagy különféle szolgáltatók (víz-, gáz-, áram szolgáltató, telefonszámla, stb...) pénzt kell feladnunk. Manapság ezt megtehetjük az interneten keresztül is, de általában módot adnak a postai úton történő kiegyenlítésre is.
Ennek az egyik formája a postai csekken történő pénzátutalás, melynek a menete a következő:

 1. megkapjuk a "sárga csekk"-et,
 2. kitöltjük,
 3. elballagunk a legközelebbi postára, befizetjük
 4. a visszakapott feladószelvényt eltesszük, mert a későbbiek során ezzel igazoljuk a befizetést
Ez a témakör egy ilyen csekk kitöltésében próbál meg segíteni a számodra.

Fontos megjegyeznünk, hogy a mintafeladat csak általánosságban mutatja be azt, hogyan kell kitölteni egy ilyen átutalási megbízást! Eltérés természetesen lehetséges!

No, lássuk a medvét!

Mintafeladat

kitöltetlen postai készpénzátutalási megbízás ("sárga csekk")
A nyomtatvány a befizető szemszögéből nézve alapvetően két fő egységre osztható:
 1. "Feladóvevény" -> másnéven: igazolószelvény. Ezt kapjuk vissza a postahivatalban. A későbbiek során ezzel lehet igazolni, hogy a befizetés megtörtént.
 2. "Készpénzátutalási megbízás" -> ez a rész a postán marad, ezt kapja meg majd az, akinek átutaltuk a pénzt
a szaggatott vonal mentén kerül szétválasztásra a két rész
A helyes kitöltésre vonatkozó szabályok:
 1. ha tollal töltjük ki, akkor az mindig kék színű legyen. Nyomtatóval történő kitöltés esetén a fekete szín is megfelelő.
 2. a szelvény két felén lévő, összefüggő adatok pontosan egyezzenek meg (lásd a kitöltött mintát!)
 3. az összeg beírásánál kövessük az "egy számjegy = egy beviteli mező" (tizedesérték) elvet!
 4. a számok betűvel történő kiírásánál törekedjünk a magyar helyesírás szabályainak betartására.
Tiltott műveletek:
 1. átírás (felülírás)
 2. nem "lóghat ki" a szöveg a kijelölt területről
Kötelező elemek, amit a sárga csekken "nem hagyhatunk üresen". Ezek az adatok a "Feladóvevény" részen és a "Készpénzátutalási megbízás" részen szigorúan megegyeznek:
 1. "Összeg", számmal kiírva -> kitöltéskor célszerű visszafelé, azaz jobbról-balra haladva beírni a számjegyeket, elkerülvén a helytelen beírást!
  A felhasználásra nem kerülő helyiérték mezőket valamilyen jelzéssel - általában vízszintes vonal - érvényteleníteni kell!
 2. "Összeg betűvel kiírva" ->ügyeljünk a magyar helyesírás szabályaira!
 3. "Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)" vagy a "Számlatulajdonos számlaszáma, neve" -> amennyiben hivatalos szervezettől kapunk befizetési megbízást (pld.: közüzemi díjak, polgármesteri hivatal, NAV, stb...), akkor ezt a részt általában a küldő cég már kitölti számunkra
 4. "Megbízó (Befizető) neve, címe" -> ez általában a saját nevünk és címünk
Nem kötelező, de ajánlottan kitöltendő elemek:
 1. Közlemény -> Miért került átutalásra az összeg? Tájékoztatás a szervezet felé.
 2. A megbízás (befizetés) jogcíme -> Miért került átutalásra az összeg? Tájékoztatás a magunk számára.
 3. Egyéb postai megjegyzés
 4. Postai feljegyzés
A tő-, sor- és törtszámnevek betűvel írt tagolásának szabálya a következő:
 1. kétezerig egybeírjuk a számokat, függetlenül attól, hány szótagból állnak.
  • 1912 helyesen: ezerkilencszáztizenkettő
 2. ezen felül csak a kerek ezreseket és a milliósokat kötjük össze
 3. a kétezernél nagyobbakat (ill. amelyek nem esnek az előző pont alá) hátulról számoltan - hármas csoportok szerint kell tagolni, a csoportok közé pedig kötőjelet tenni. Pld.:
  • 4022-t így írjuk helyesen: négyezer-huszonkettő
  • 67 812 helyesen: hatvanhétezer-nyolcszáztizenkettő
  • a 8 450 278 helyesen: nyolcmillió-négyszázötvenezer-kétszázhetvennyolc
Nyomtatóval kitöltött megbízás:
Gyakorló feladatok - sárga csekk kitöltése
 1. Minden gépjárműtulajdonos, a tulajdonában lévő gépjármű után gépjárműadót köteles fizetni, melyet a helyi önkormányzat számlájára kell átutalni.
  A gépkocsid rendszáma: ABC-231, a befizetésre kerülő összeg félévenként 9050,- Ft. Fizesd be a II. félévi gépkocsiadót!
  Keresd ki az interneten a megfelelő adatokat és töltsd ki a "sárga csekket". (Amennyiben nem találod a saját önkormányzatod pénzforgalmi jelzőszámát, akkor add meg a polgármesteri hivatal pontos címét!)

 2. A Gyermekétkeztetési Alapítvány számára (1203 Budapest, Mária u. 3, bankszámlaszáma: 103000002-10350923-49020011) szeretnél átutalni 120.900 Ft-ot, adományként. Töltsd ki az átutalási megbízást. Ügyelj arra, hogy a bankszámlaszám nem azonos a "Befizetőazonosító"-val

 3. Fizesd be a lakhelyed szerinti polgármesteri hivatal számára az esedékes III. negyedévi szemétszállítási díjat. A kérdéses összeg négyezer forint.
Ajánlott levél/csomag (könyvelt küldemény)

Tanórát megelőzően kinyomtatásra előkészített példány (2 db): itt

Ajánlott levél/csomag lényege: a feladáskor a Posta átad egy nyomtatványt ("Könyvelt küldemény feladóvevénye"), melyen elismeri, hogy felvett egy küldeményt. Ez a küldemény kap egy küldeményazonosító-t, melynek segítségével a küldemény nyomon követhető.
Az ajánlott levelet/csomagot csak a címzett (vagy a címzett által hivatalosan megbízott személy) veheti át.
Általában ajánlott levelet hivatalos szerv (önkormányzat, állami szervek, földhivatal, stb...) részére szoktunk küldeni, csomagot pedig magánszemély számára.
Természetesen, ez nem törvényszerű: ajánlott levelet küldhetünk magánszemélynek is, és hivatalos szerv számára is feladhatunk csomagot.
kitöltetlen könyvelt küldemény feladóvevénye - nyomtatvány
Hasonlóan a sárga befizetési csekkhez, itt sem feladatunk az összes feladási opció részletes ismertetése, csupán egy gyakran használt, általános lehetőséget tárgyalunk.
A sötétített részt a feladónak kell értelemszerűen kitölteni (piros kerettel jelzett terület). A címzett email címét vagy telefonszámát nem kötelező megadni, de a könnyebb kézbesítés érdekében ajánlott!
A Postán a kék kerettel jelölt rész kerül kitöltésre.

Amennyiben a küldemény nem érkezett meg a címzetthez, akkor a "Küldeményazonosító" segítségével tudunk reklamálni, illetve a "küldeményazonosító" szükséges a nyomkövetéshez is.
A Magyar Posta nyomkövető oldala: itt
Lehetőség van még további szolgáltatások jelzésére is, melynek igénybe vételét a megfelelő jelölőnégyzet beikszelésével tudod jelezni a Posta számára. Pld:
 • SK -> saját kézbe (hivatalos irat)
 • PRI -> elsőbbségi (prioritaire)
kitöltött és a postán már feladott nyomtatvány
Gyakorló feladatok - ajánlott levél küldése
 1. A lakóhelyed szerinti polgármesteri hivatal részére szeretnél ajánlott levelet küldeni. Töltsd ki a feladóvevényt.

 2. A lakóhelyed szerinti Földhivatal részére szeretnél elsőbbségi ajánlott levelet küldeni. Töltsd ki a feladóvevényt. A Földhivatal pontos címét keresd meg az interneten!

 3. Nagyszüleid számára szeretnél ajánlott küldeményként csomagot feladni. Töltsd ki a feladóvevényt!

 4. A Marcali Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége számára szükséges küldened egy hivatalos iratot. Azt szeretnéd, hogy a levél minél hamarabb (1-2 munkanapon belül) megérkezzen a hivatal részére.
  Töltsd ki helyesen a feladóvevényt! A hivatal pontos címét keresd ki az interneten.
  Ügyelj a helyes kiegészítő szolgáltatások meghatározására!


Boríték

Tanórát megelőzően kinyomtatásra előkészített példány (2 db): itt

Leveleinket, de akár kisebb csomagjainkat borítékban tövábbítjuk a Posta segítségével a címzett felé. A boríték feladata:
 • "titkosítja" a küldemény beltartalmát
 • védi a belső tartalmat a külvilág negatív hatásai ellen
 • mivel tartalmazza a címzett- és a feladó adatait, ezáltal biztosítja a beltartalom továbbítását a címzett felé
A fenti feladatok megoldása érdekében mindig arra kell törekednünk, hogy mind a feladó-, mind pedig a címzett adatait pontosan tüntessük fel a borítékon.
A témakörben, az eddigiekhez hasonlóan nem célunk a teljes- és részletes postai ismertetés, csak egy általános boríték címzése, ill. a címzés szabályainak ismertetése.

Egy általános - fektetett tájolású - boríték mérete:
 • szélessége: -> 175 mm
 • magassága: -> 125 mm
Ezen a területen kell megadnunk a Feladó és a Címzett pontos nevét és címét.
címzéses oldal második oldal (öntapadós lezárás)
Amire ügyelnünk kell a helyes címzésnél:
 1. a magyarországi szokás alapján a feladó neve és címe a boríték bal-felső sarkába kerül
 2. a címzett neve középen
 3. a címzett postai címe a boríték jobb-alsó részére kerül
 4. 1-1,5 cm-re a boríték szélétől (lásd: minta)
 5. ne feledkezzünk meg az irányítószám megadásáról sem a címzett-, sem pedig a feladó esetében sem,
 6. a magyar helyesírás szabálya szerint postai irányítószám után nem teszünk pontot,
 7. országon belüli továbbítás esetében ugyan nem szükséges, de külföldi cím esetében mindig tüntessük fel az országkódokat mind a feladó-, mind pedig a címzett esetében
Néhány variáció:
belföldi magán belföldi hivatalos
külföldi magán
Gyakorló feladatok
 1. Címezz meg egy borítékot legjobb barátod/barátnőd részére. Ügyelj arra, hogy címzés minden kötelező eleme szerepeljen!

 2. A keszthelyi rendőrkapitányság postafiókjába kell küldened a levelet. Keresd ki a rendőrkapitányság posta címét!

 3. A gépkocsid II. féléves gépjárműadójával kapcsolatban szeretnél hivatalos iratot küldeni az újbudai önkormányzat gépjárműadóval foglalkozó osztálya számára.
  Keresd meg az interneten a hivatal pontos megnevezését és címét, majd címezd meg a borítékot úgy, hogy a levelet Bognár Béla, az osztályon dolgozó ügyintéző kapja meg!

 4. Küldj levelet az Egyesült Királyságba dr. Sarah Paddington részére, aki Chichester-ben lakik az 5 Kingsham Ave-n. Az irányítószáma PO18 8AZ

 5. Olvasd el figyelmesen a szöveget, értelmezd, majd oldd meg a feladatot:
  Münchenben kaptál nyári gyakorlati munkalehetőséget. Maxvorstadt városrészében a Theresienstrasse 69. szám alatt kaptál szállást.
  Az irányítószámod: 80333
  Küldj édesanyádnak egy levelet. A levélbe helyezz el egy válaszborítékot amit a saját németországi címedre címzel.
  Ezzel segíted őt abban, hogy levelet tudjon számodra küldeni.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com