Informatikában gyakran használt alapfogalmak
Hardver
Azok a fizikai eszközök, amelyek valamilyen kapcsolatban állnak az informatikával (számítástechnikával), összefoglaló néven hardvernek nevezzük.
A hardver eszközöket két nagy csoportra osztjuk:
 1. Központi egység
  Feladatai:
  • minden számítási művelet elvégzése
  • a számítógép részeinek vezérlése, irányítása
  • bekapcsolt állapotban az adatok tárolása
  A központi egység a számítógépen belül az alaplapon (motherboard) helyezkedik el. A központi egység részei elektronikus vezetékeken kapcsolódnak egymáshoz. Ezeket a vezetékeket összefoglaló néven buszrendszernek (sínrendszernek) nevezzük.
  A számítógép többi eleme az alaplapon lévő csatlakozókhoz egy-egy vezérlőkártyának nevezett áramkörrel csatlakozik.
 2. Perifériák
  Feladatai:
  • az adatok bevitele (input periféria)
  • az adatok megjelenítése(output eszközök)
  • az adatok és a programok tárolása (háttértárolók)
  • a számítógépek közötti kommunikáció biztosítása

Szoftver
Szoftvernek nevezzük a számítógépre írt programokat (például: operációs rendszer, böngésző, különféle játékprogram, és az ezekhez mellékelt írásos dokumentációt.
Szoftverek csoportosítása:
 • rendszerszofverek, például: operációs rendszer, melynek a feladata a számítógép működtetése
 • rendszerközeli szoftverek, segítik az operációs rendszerek használatát operációs rendszer
 • alkalmazói és felhasználói szoftverek, például: MS Word, MS Excel, játékprogram
Program
Olyan egyszerű utasítások és műveletek jól felépített, logikus sorozata, amelyekkel a számítógépet irányítjuk.

Kettes (bináris) számrendszer
Olyan számrendszer, amely az értékeket két számjeggyel, a 0-val és az 1-vel fejezi ki.
A számítógépek alapvetően elektronikus vezetékek összekapcsolt hálózataként értelmezhetők. Egy-egy ilyen vezetéken két fajta állapot lehetséges:
 1. van áram, ekkor az állapot az 1-gyel írható le
 2. nincs áram, ekkor az állapota a 0-val jellemezhető
Így tehát a számítógépek működését a nullák és egyesek sorozataként jól tudjuk jellemezni.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com