Dokumentumszerkesztés

Karakter fogalma

Az informatikában karakternek hívunk egy betűt, egy számot, vagy egy jelet.
Pld.: a, 3, @

Karakterformázási lehetőségek az MS Wordben


 1. Betűtípus: váltás a karaktertípusok között

 2. Betűméret: a karakter méretének beállítása konkrét érték meghatározásával, vagy növelés/csökkentés nyomógombok segítségével

 3. "Kisbetű-nagybetű": a kijelölt szöveg formázása nagybetűs-kisbetűs formtumra, esetleg egyéb más - gyakran használt - formátumra

 4. Összes formázás törlése: eltávolíthatjuk a kijelölt rész formai beállításait és egy alapértelmezett, formázatlan szöveget kapunk vissza

 5. Formátum másoló: az adott formai beállításokat más tartalomegységekre lehet másolni. Amennyiben több tartalomrészre szeretnénk alkalmazni az adott formátumot, akkor kattintsunk duplán a nyomógombra.

 6. Betűstílus: félkövér, dőlt, aláhúzott, áthúzott karakterstílusok beállítása , továbbá alsó- és felsőindex meghatározása

 7. Karakterszín- és egyéb effektusok: a kijelölt karakterek színének meghatározása, továbbá szöveg színnel történő kiemelése, illetve néhány gyakran használt karakter-effektus meghatározása.

 8. A "kis nyíl"-ra kattintva: egy kisablak bukkan elő, amelyen további beállítási lehetőségekre nyílik módunk, pld.: a gyakran használt kiskapitális karakterek deklarására, vagy az ablak "speciális" fül részének "térköz" részében tudjuk beállítani a karakterek közötti távolság növelését (ritkított karakter) vagy csökkentését (sűrített karakter)


Feladatok

 1. feladat: karakterek formai beállításai


 2. feladat: önálló gyakorlás


 3. feladat: önálló gyakorlásA bekezdés részletes megismeréséhez szükségünk lesz egy internetes segédoldalra, ahonnan jelentéssel nem rendelkező, de formázásra kitűnően felhasználható ú.n. "halandzsa" szöveget tudunk letölteni. (Lorum ipse... oldal). Az oldal elérhetősége: innen

Bekezdés fogalma

A bekezdés informatikai fogalma: entertől-enterig tartó szövegegység


Bekezdésformázási lehetőségek az MS Word alkalmazásban

 1. Számozott- és felsorolás jellegű lista: ezen nyomógombcsoport segítségével készíthetünk felsorolás jellgű-, illetve számozott listát, továbbá többszintű listát is.

 2. Behúzás növelése- és csökkentése: a nyomógombok feladata a kijelölt bekezdések margótól való távolságának növelése/vagy csökkentése

 3. Rendezés: a kijelölt terület betű- vagy számsorrendbe történő rendezése

 4. "Mindent mutat" jel: használatakor a formázási jelölések láthatóvá válnak (pld.: bekezdésvég jel, szóközjel, stb...)

 5. Igazítások: a kijelölt bekezdés margóhoz történő igazítása.
  Értékei: balra zárt, jobbra zárt, középre zárt, sorkizárt

 6. Sor- és bekezdésköz: feladata a bekezdések közötti távolság meghatározása, ill. bekezdésen belül a sorok közötti távolság értékének beállítása

 7. Háttérszín: az adott bekezdés háttérszínének meghatározása. Ne téveszd össze a kiemeléssel!

 8. Szegély: a kijelölt bekezdés szegélyvonalának definiálása

 9. "Kis nyíl": a "kis nyíl"-ra kattintva egy kisablakot kapunk, ahol további formai beállítások meghatározására nyílik lehetőség

Feladatok

 1. feladat:
 2. Töltsd le a nyersszöveget, majd a minta és az alábbi feladatsor alapján formázd meg! Minta
  első oldal második oldal
  Feladatsor
  1. A dokumentum margóit állítsd be 3 cm-re, majd a minta alapján bontsd bekezdésekre a szöveget!
  2. A bekezdések utáni térköz legyen 10 pt-os!
  3. Az első bekezdés elé szúrj be egy üres bekezdést, majd középre igazítva, 20 pt-os karkatermérettel, félkövér stílussal írd be a "Bekezdések formai beállításai" címszöveget! (A későbbiek során a cím lesz majd az első bekezdésünk.)
  4. A cím előtt- és után a térközt állítsd 20 pt-ra!
  5. Oldaltöréspont beszúrása segítségével gondoskodj arról, hogy az utolsó bekezdés mindenféleképpen új oldalon kezdődjön!
  6. A második bekezdésen belüli sorközt állítsd 1,2-szeresre, míg a harmadik bekezdés sortávolsága legyen szimpla
  7. A negyedik és ötödik bekezdés sortávolsága legyen az alapértelmezett, 1,08-szoros
  8. Bekezdések margóhoz történő igazításai
   • Cím: középre
   • 2. bekezdés: sorkizárt
   • 3. bekezdés: balra zárt
   • 4. bekezdés: középre zárt
   • Utolsó bekezdés: jobbra zárt
  9. Behúzás segítségével oldd meg, hogy a második bekezdés bal- és jobb oldala a margóktól 1,5 cm-re kezdődjön, illetve végződjön. Adj ennek a bekezdésnek egy tetszőleges háttérszínt!
  10. A második bekezdés első sora 1,5 cm-vel beljebb kezdődjön a "nem első" soroktól
  11. Lásd el a minta szerinti szegélyvonallal a 3. bekezdést!
  12. A 3. bekezdés "függő sorai" sorai 1 cm-rel beljebb kezdődjenek, mint az első sor!
  13. A 4. bekezdést formázd meg a minta alapján, míg az utolsó bekezdést tetszőlegesen úgy, hogy lehetőleg minél több beállítást alkalmazz!
 3. feladat. Bekezdés balra-, jobbra-, középre igazítása. Behúzás használata. Bekezdésen belüli sorköz beállítása.
 4. Készítsd el a nyersszöveg és a minta alapján az alábbi kilépési engedélyt.
  Figyeld meg a mintát, hol alkalmaztam új bekezdést!
  Állítsd be az alábbi tuljdonságokat:
  • a szöveg végig Cambria betűtípussal készült, 16, illetve 12 pontos betűmérettel.
  • a sorközt állítsd pontosan 1,01 értékre
  • a bal- és a jobb oldali margót állítsd 3 cm-re
  • a bekezdések között térköz - ahol szükséges! - 12 pt
  A feladatot önállóan próbáld megoldani, de megadom a megoldást is, segítségül a gyakorláshoz!

További gyakorló feladatok karakter- és bekezdésformázásra vonatkozóan
 1. Karakter- és bekezdésformázás - gyakorlás
 2. Töltsd le a megfelelő csoporthoz tartozó nyersszöveget, feladatsort és a hozzá tartozó képet.
  A feladatsor, a nyersszöveg, a kép és a minta segítségével készítsd el a dokumentumot! Minta
 3. Karakter- és bekezdésformázás - gyakorlás
 4. Töltsd le a megfelelő csoporthoz tartozó nyersszöveget, feladatsort és a hozzá tartozó képet.
  A feladatsor, a nyersszöveg, a kép és a minta segítségével készítsd el a dokumentumot! Minta


  Felsorolás jellegű lista
  A nyersszöveg segítségével készítsd el az alábbi felsorolás jellegű listát!

  Számozás jellegű lista
  A nyersszöveg segítségével készítsd el az alábbi számozás jellegű listát!

  Többszintű lista
  A nyersszöveg és a képek segítségével készítsd el az alábbi többszintű listát!

  A kép, mint listajel
  A nyersszöveg és a képek segítségével készítsd el az alábbi allistával kiegészített többszintű listát! Ügyelj a listajelekre!

  Listajel és listaelem közötti távolság
  A listajel- és listaelem egymáshoz viszonyított távolságát meghatározó eszközöket a vízszintes vonalzón találod!
  • bal oldali behúzás
  • függő behúzás

  Gyakorló feladatok felsorolásra-, számozott listára és többszintű lista készítésére vonatkozóan

  1. A kép alapján hozd létre a listát. Ennél a feladatnál nincs előre elkészített nyersszöveg, így a szöveget magadnak kell begépelned!


  2. A kép alapján hozd létre a listát. A szükséges képeket a feladat alatt találod. A szöveget gépeld be!


  3. Töltsd le a nyersszöveget, majd a kép alapján, a nyersszöveg segítségével készítsd el a listát! Ügyelj a megfelelő listajel kialakítására!


  4. Töltsd le a nyersszöveget, majd a kép alapján, a nyersszöveg segítségével készítsd el a listát! Ügyelj a megfelelő listajel kialakítására!


  5. A minta és a nyersszöveg alapján készítsd el a felsorolást! (A nagyításhoz kattints a képre!)


  6. A minta és a nyersszöveg alapján készítsd el a felsorolást! (A nagyításhoz kattints a képre!)  7. A minta és a nyersszöveg alapján készítsd el a felsorolást! (A nagyításhoz kattints a képre!)
   • nyersszöveg

   • Lista készítése - felelet
   • A nyersszöveg és a minta alapján készítsd el az alábbi felsorolásokat! Listajelként használd fel az autó és a motor képeket a megfelelő helyen! Minta:
    -->

    Miért használjuk a táblázatot?
    A mindennapi életben nagyon sokszor találkozunk táblázati formával. Ennek egyetlen oka van: ez a szerkezeti forma könnyen átláthatóvá teszi a megjelenített adatokat az emberi agy számára.

    A táblázat részei

    1. sor-> a táblázat vízszintes része
    2. oszlop-> a táblázat függőleges része
    3. cella-> a sor- és az oszlop metszéspontjában található táblázati egység
    4. szegélyvonal-> a táblázatot/cellákat határoló vonal

    Táblázat készítése
    Az MS Wordben többféle módszer segítségével készíthetünk (szúrhatunk be) táblázatot, például:
    1. kijelöléssel
    2. rajzeszközök segítségével
    3. az oszlopok és sorok közvetlen megadásával
    1. kijelöléssel-> néhány sorból-oszlopból álló táblázat készítésénél használhatjuk a Word beépített táblázatkészítőjét, ahol egér segítségével egyszerűen meghatározhatjuk a sor- és az oszlopszámot.
     Hátránya ennek a módszernek, hogy csak korlátozott számú sort és oszlopot tudunk beállítani.
    2. rajzeszközök segítségével-> váltsunk át "ceruzára" vagy "radírra", és ezeknek az eszközöknek a segítségével alakítsuk ki a táblázat szerkezetét (főleg "nem szabályos" szerkezetű táblák elkészítésénél szoktuk használni!)
     A módszer alkalmazásához használnunk kell a Táblázati eszközök lapfület, majd ezen belül a "Elrendezés" fülön található "ceruza" és "radír" eszközöket.
     (A Táblázati eszközök lapfület legegyszerűbb módon úgy tudod megjeleníteni, hogy az 1.-es módszer szerint rajzolsz egy 1x1-es táblázatot!)
    3. az oszlopok és sorok közvetlen megadásával->

    Táblázat tulajdonságainak meghatározása
    Egy táblázat objektum rengeteg tulajdonsággal rendelkezik, melyeket legegyszerűbben a "Táblázat tulajdonságai" ablak segítségével definiálhatsz. Ehhez készítsd el a táblázatot, majd a kurzort pozícionáld valamelyik cellába. Ezután jobb egérgombot lenyomva a felbukkanó menüben választ a "Táblázat tulajdonságai..." menüpontot.

    Cellák háttérszíne (árnyékolása)
    Nagyon gyakran alkalmazott művelet, a táblázati cellák háttérszínének megváltoztatása/árnyékolása.

    Cellák egyesítése, felosztása
    A cellák háttérszínének meghatározása után az egyik leggyakoribb táblázati művelet a cellák egyesítése/felosztása. Ehhez egér segítségével jelöld ki az adott cellákat, majd használd az alábbi utasítást:

    Cellatartalom igazítása
    Végül, de nem utolsó sorban nézzük meg, miként tudjuk pozícionálni a cellákon belül a cellatartalmat:

    Ne feledd!: a fentieken kívül egy táblázati objektum még rengeteg tulajdonsággal rendelkezik, de ezeknek a meghatározása már egyéni utánajárással történik!

    Feladatok
    A feladatok jelentős része az Oktatási Hivatal: Digitális kultúra tankönyv (NAT 2020, ISBN 978-615-81539-5-9) alapján készültek.
    1. Készítsük el közösen az alábbi egyszerű táblázatot. Használandó eszközök:
     • táblázat beszúrása
     • ceruza, radír
     • cellán belüli igazítás
     • szegély és mintázat


    2. Készítsd el letölthető nyersszöveg és a minta alapján az alábbi kiragasztható hirdetést!
    3. Ügyelj arra, hogy a helyes dokumentumszerkesztésben a sorvégek kialakításánál lehetőleg NEM az enter (SHIFT+Enter) billentyűt használjuk, hanem a behúzást vagy a megfelelő margóbeállítást alkalmazzuk!
     A felhasznált karaktertípus és méret: Agency FB, 22 pt.
     A két bekezdés közötti térköz 22pt.

    4. Még mindig közösen készítsük el az alábbi, "nem szabályos" táblázatot. A táblázatra vonatkozó felhasználandó elemek:
     • táblázat rajzolása, radír és szegélyek
     • cellán belüli igazítás
     • kép beszúrása és igazítása
     • cella árnyékolása
     • cellák egyesítése és szétválasztása
     Felhaszált képek: Magyar-szerű "halandzsa" szöveg letöltése: Lorum ipse...

     Elkészült oldal Segéd keret Csak a keret

    5. A tanultak alapján készítsd el az alábbi táblázatot! A táblázat legyen:
     • pontosan 13 cm széles
     • középre igazított
     • a szegélyezése a minta szerinti
     • a cellákon belül a szöveg vízszintesen és függőlegesen is legyen középre igazítva
     • a megfelelő helyeken használj kiskapitális karaktert
    Önéletrajz (Curriculum Vitae - CV) készítése
    Definíció: az önéletrajz egy olyan marketingcélú dokumentum, ami egy megpályázott állás szempontjából mutatja be a saját készségeinket és tapasztalatainkat úgy, hogy tartalmazza az elérhetőséginken kívül az állás megpályázásához szükséges szemlyes adatainkat is.

    Részei:
    1. személyes adatok:
     • telefonszám
     • email cím
    2. Ha teszünk az önéletrajzba, akkor kiváló minőségű igazolványkép
    3. Név (kiemelve nagyobb karakter mérettel és színnel)
    4. Az adott állás szempontjából fontos saját kompetenciák és készségek felsorolása. (Esetleges versenyeken elért helyezések és díjak felsorolásával együtt.)
    5. Az adott állás szempontjából fontos előző munkahelyek felsorolása (néhány egyszerű mondattal jellemezve az adott cég működési területét). Kronológiailag "visszafelé"
    6. Tanulmányok (kronológiailag "visszafelé")
    7. Nyelvismeret
    8. Egyéb (pld.: számítógépes ismeret, jogosítvány, stb.)
    Pályakezdő önéletrajz:

    Megoldás letölthető: innen

    Nem pályakezdő életrajz:

    Megoldás letölthető: innen

    Az önéletrajzban elkövetett néhány hiba, amit egy kis odafigyeléssel könnyen kiküszöbölhetünk:
    Forrás: gerillaoneletrajz.hu
    1. Nem kell minden személyes adatot beleírni az önéletrajzba.
     Fontos elérhetőségi adatok:
     • email cím,
     • telefonszám.
     Felesleges adat a
     • születési év,
     • családi állapot,
     • lakcím.
     Gondoljuk csak végig: csak azért nem fognak behívni állásinterjúra, mert pl. a közelben lakunk. Azért viszont nagy eséllyel ki fogunk hullani a pályázók közül, ha messzebb lakunk, mint ahogy azt esetleg a leendő munkáltató ideállisnak gonolja. Nyugodtan hagyjuk ki ezeket az információkat, majd az állásinterjún elmondhatjuk,ha rákérdeznek, és miután bizonyítottuk, hogy jó jelöltek vagyunk, majd Mi eldöntjük, hogy vállaljuk-e pl.a messzebbről való bejárást.

    2. A fénykép nem kötelező az önéletrajzba!
     A fotó nem fontos, és sok tekintetben hátrányos is lehet. Ha mindenképpen fényképpel akarsz pályázni, akkor az csak profi fotós által készített, jól bevilágított, ízléses (és lehetőleg mosolygós) kép legyen.

    3. Az önéletrajz ne legyen hosszú!
     Az ideális önéletrajz hossza maximum két A/4-es oldal!

    4. Mutassuk be röviden az előző munkáltatót (munkáltatókat)!
     Nagyon fontos alap lenne, mégis a legtöbb önéletrajzból hiányzik, hogy egy picit mutassuk be a korábbi munkáltatót! Ez soha ne legyen hosszú, max. 1-2 rövid mondatból álljon! Pl.: mekkora cég volt, milyen területetn tevékenykedett, stb.

    5. Soha ne használjunk általános fogalmakat!
     A legtöbb önéletrajz tele van ún. semmitmondó kifejezésekkel: "jó problémamegoldó, csapatjátékos, jó kommunikációs készség, tulajdonosi szemlélet", stb.
     Ezek olyan üres szavak, amit ha az álláshirdetésben olvasunk, igazából csak irritálják az olvasót, jelen esetben a leendő munkáltatót.
     A semmitmondó személyes kompetenciák helyett szakmai eredményeket és valós példákat mutassunk be az önéletrajzunkban.
     Ha viszont kiemelünk egy-egy személyes kompetenciát, akkor fontos, hogy azonnal írjunk is rá példát: "jó problémamegoldó vagyok, hozzám érkeztek be a vevői kérdések és reklamációk, amelyeket hatékonyan kezeltem." vagy "“Angolul társalgási szinten beszélek, az XY Kft-nél én tartottam a kapcsolatot a cég angliai beszállítóival. "

    6. Ne használjunk Europass típusú önéletrajzot, (itt) és messzire kerüljük el a netről, innen-onnan letölthető sablon önéletrajzokat.

    7. Végül, de nem utolsó sorban használjunk viszont bátran ízléses formai újításokat, amivel ránézésre is azt sugaljuk, nem vagyunk átlagos munkavállalók!

    8. Legyen a CV tehát:
     • jól áttekinthető,
     • legyenek fejezetcímek 15-16-os betűmérettel szedve,
     • ügyeljünk a sorközökre,
     • használjunk felsorolást,
     • fordított időrendben mutassuk be a szakmai tapasztalatainkat,
     • az iskolákat pedig a szakmai tapasztalataink után tüntessük fel.
     Általánosságban elmondható: próbáljunk meg kitűnni a munkavállalók tömegéből!

    Gyakorló feladatok önéletrajz készítéséhez

    1. Egy internetes portálon az alábbi munkalehetőséget találtad. Úgy döntöttél, szeretnéd megpályázni. Készítsd el a saját önéletrajzodat, amivel erre a munkára jelentkezni fogsz.
    2. Piros kerettel külön kiemeltem azt a részt, amelyre a cv-d "Magamról" részében részében hangsúlyozott hangsúlyozott figyelmet fordíts!
     A tanult táblázatos formát használd fel az informatikai szerkezeti egység kialakítására, de egyéni ízlésed is segítségül hívhatod! (Tételezzük fel, hogy sikeresen elvégezted a VSzK-t, idén érettségiztél.)
     Cél: tűnj ki a "tömegből", az önéletrajzoddal érd el azt, hogy a hotel személyzetis munkatársa téged is behívjon személyes elbeszélgetésre!

     Oktatas100.hu - videó állományok
     Indításhoz kattints a címre!
      CímRövid ismertető
     Szöveg bekezdésekre bontásaBekezdés fogalma, adott nyersszöveg bekezdésekre bontása
     Többoldalas dokumentum kialakítása. Oldaltöréspont használata.Egy adott dokumentum önálló oldalakra tördelése oldaltöréspont használatával
     Tájolás és méretDokumentum oldalainak tájolása (álló vagy fekvő), illetve méretének beállítása
     MargóbeállításBal-, jobb-, vízszintes és függőleges margó beállítása
     Bekezdések margóhoz történő rendezése Bekezdések függőleges margókhoz történő szerkesztése, rendezése. Balra zárás, középre zárás, jobbra zárás, illetve a sorkizárt bekezdés.
     Bekezdések közötti távolság - térközBekezdések közötti térköz beállítása.
     Szigorúan tilos az üres enterek használata!
     Oldalszín beállításaMS Word dokumentum oldalainak színbeállítása
     Menükártya formai-, tartalmi- és informatikai követelményeiEgyszerű menükártyát készítünk. A videó a formai- és tartalmi elemeken kívül a kártya elkészítésének informatikai bemutatóját is tartalmazza.
     Menükártya készítése táblázat segítségévelEgyszerű menükártyát készítünk MS Wordben, táblázat segítségével.
     Menükártya készítése hasáb- és táblázat segítségévelA vendéglátásban használatos menükártya készítése MS Word alkalmazásban. A felhasznált főbb informatikai elemek a hasáb és a táblázat.
     Körlevél 1. rész - fogalma, részei, elkészítésének lépéseiA körlevél elkészítése összetett folyamat. Főbb lépései:
    3. adatbázis létrehozása
    4. alapdokumentum elkészítése
    5. a törzsdokumentum létrehozása
    6. az egyesített levél elkészítése
    7. Az elméleti felépítést tartalmazó videó folytatásaként a körlevél készítését további négy részből álló videósorozatban mutatom be. Ennek az első filmjét láthatod itt, melynek konkrét célja a gyakorlati feladat ismertetése mellett az adatbázis tábla létrehozásának bemutatása.
     Körlevél 2. rész - Az adatbázis létrehozásaMit nevezünk adatbázisnak? Egy adatbázis-táblázat részei. A körlevélhez tartozó adatbázis létrehozása.
     Körlevél 3. rész - Az alaplevélKörlevélkészítő videósorozatunk 3. blokkjában az alapdokumentum elkészítését tűztük ki célul. A konkrét példát tekinte az alapdokumentum ez esetben az alapmeghívó elkészítését jelenti.
     Körlevél 4. rész - a törzsdokumentumAz előző részekben az elméleti ismertetőn túl létrehoztuk
    8. az adatbázsit
    9. az alaplevelet
    10. Ebben a részben egyesítjük ezeket az egységeket és elkészítjük a törzsdokumentumot.
     Körlevél 5. rész - Egyesített levélElérkeztünk a körlevél készítő videóblokkunk egyik kulcsállomásához: a törzsdokumentumból végleges meghívót készítünk.
     Címke (kitűző) készítése felhasználva a körlevél elemeit)A videó bevezető részében a körlevél fogalmát, felhasználási lehetőségeit ismételjük át, majd a fő részben egy konkrét példán keresztül mutatjuk be a körlevél egyik formájának, a címkének az elkészítését.
     Tartalomjegyzék készítéseHosszabb dokumentumok használatánál mindig jó, ha egy olyan tartalomjegyzéket készítünk, amelynek elemire kattintva a kiválasztott egységre tudjuk pozícionálni a kurzort. Nos, ez a videó egy ilyen tartalomjegyzék elkészítésén vezet végig...
     A kulcsszó: Címsor!
     Egyszerű önéletrajz készítéseA videó egyszerű önéletrajz elkészítésén vezet végig. Pályakezdő személy részére készült, ahol a személyes adatokon kívül a tanulmányok dominálnak. Munkahely felsorolása nem szerepel benne.

     Hangszerkesztés
     Ebben a tanegységben megvizsgáljuk, hogyan tudunk hangállományt vágni, keverni, menteni különféle formátumokban. Ehhez segítségül az AudaCity ingyenes hangszereksztő alkalmazást használjuk majd, amit letölthetsz a honlap Videószerkesztés menüpontja alól.


     1. Mintafeladat
     2. Ebben a feladatban a magyar himnusz összekevert .mp3 hangállományát kell "rendbe tennünk". Töltsd le a nyersállományt, majd nyisd meg az AudaCity alkalmazást és végezd el a feladatot.
     3. feladat.
      Ebben a feladatban Arany János: Toldi c. versének előhangját kevertem össze. A mű a Magyar Elektronikus Könyvtárban is megtalálható. Keress rá az interneten, olvasd el, majd az összekevert állományt "tedd rendbeˇ". Nyisd meg az audioszerkesztő alkalmazást, vágd össze és mentsd el .mp3 formátumban.

     4. feladat.
      Folytatjuk az előző feladatot. Itt az Első ének versszakonként összekevert állományát töltheted le a nyersállományra kattintva. A feladatod hasonló az előzőhöz: "tedd rendbe", majd mentsd el .mp3 formátumban.

      Toldi Miklós arcképe

     Multimédiás dokumentumok készítése - videószerkesztés
     Mintafeladat

     Probléma felvetés:
     Alakítsatok két-három fős forgatócsoportot. Feladatotok az, hogy be kell mutatni Keszthely főterének nevezetességeit, érdekességeit egy rövid, maximum 2-3 perces videófilmben. A film tartalmazzon feliratot, áttűnést, aláfestő zenét és stáblistát.

     Tervezett snittek (a filmben nem szükséges mindegyik elem felhasználása!):

     1. Magyarok nagyasszonya plébániatemplom
     2. Egykori ferences rendház
     3. Vaszary Kolos szobor
     4. Festetics György ülőszobra
     5. Balaton Kongresszusi Központ És Színház
     6. Szentháromság szobor
     7. Városháza
     8. Vajda János Gimnázium
     9. Szent Lőrinc-kápolna maradványai
     10. Egyéb...
     11. Feliratok
     • 5 sec
     • 3-4 sec
     • 3 sec
     • 3 sec
     • 2 sec
     • 4 sec
     • 3 sec
     • 5 sec
     • 2 sec
     • 10 sec
     • snittenként 2-3 sec     Oktatas100.hu - videó állományok
     Indításhoz kattints a címre!
      CímRövid ismertető
     Inkscape 0.91 és Blender 2.93 telepítéseInkscape 0,91 és a Blender 2.93 alkalmazások telepítése
     OpenShot 2.6.1. telepítéseAz OpenShot 2.6.1. videószerkesztő alkalmazás telepítése
     Szürők vizsgálata - az "alfa-szűrő" Az alfa szűrő beállítása és használata

     Bevezetés az informatikába
     Informatikában gyakran használt alapfogalmak
     Hardver
     Azok a fizikai eszközök, amelyek valamilyen kapcsolatban állnak az informatikával (számítástechnikával), összefoglaló néven hardvernek nevezzük.
     A hardver eszközöket két nagy csoportra osztjuk:
     1. Központi egység
      Feladatai:
      • minden számítási művelet elvégzése
      • a számítógép részeinek vezérlése, irányítása
      • bekapcsolt állapotban az adatok tárolása
      A központi egység a számítógépen belül az alaplapon (motherboard) helyezkedik el. A központi egység részei elektronikus vezetékeken kapcsolódnak egymáshoz. Ezeket a vezetékeket összefoglaló néven buszrendszernek (sínrendszernek) nevezzük.
      A számítógép többi eleme az alaplapon lévő csatlakozókhoz egy-egy vezérlőkártyának nevezett áramkörrel csatlakozik.
     2. Perifériák
      Feladatai:
      • az adatok bevitele (input periféria)
      • az adatok megjelenítése(output eszközök)
      • az adatok és a programok tárolása (háttértárolók)
      • a számítógépek közötti kommunikáció biztosítása

     Szoftver
     Szoftvernek nevezzük a számítógépre írt programokat (például: operációs rendszer, böngésző, különféle játékprogram, és az ezekhez mellékelt írásos dokumentációt.
     Szoftverek csoportosítása:
     • rendszerszofverek, például: operációs rendszer, melynek a feladata a számítógép működtetése
     • rendszerközeli szoftverek, segítik az operációs rendszerek használatát operációs rendszer
     • alkalmazói és felhasználói szoftverek, például: MS Word, MS Excel, játékprogram
     Program
     Olyan egyszerű utasítások és műveletek jól felépített, logikus sorozata, amelyekkel a számítógépet irányítjuk.

     Kettes (bináris) számrendszer
     Olyan számrendszer, amely az értékeket két számjeggyel, a 0-val és az 1-vel fejezi ki.
     A számítógépek alapvetően elektronikus vezetékek összekapcsolt hálózataként értelmezhetők. Egy-egy ilyen vezetéken két fajta állapot lehetséges:
     1. van áram, ekkor az állapot az 1-gyel írható le
     2. nincs áram, ekkor az állapota a 0-val jellemezhető
     Így tehát a számítógépek működését a nullák és egyesek sorozataként jól tudjuk jellemezni.


     Könyvtár- és fájlműveletek
     Gyakorló feladatok:
     1. Hozd létre az alábbi mappaszerkezetet a hálózati meghajtódra!


     2. Miután kész vagy, nyisd meg az MS Word alkalmazást, hozz létre egy új állományt a következő szöveggel: 'Helló világ!'
      • Mentsd el a MULTIMÉDIA mappába 'feladat' néven!
      • Nevezd át a KÉPEK könyvtárat KÉPEK-0-ra!
      • Tölts le az internetről egy rózsát ábrázoló fényképet, és helyezd el a SAJÁTNÉV-1 mappába!
      • Másold át a MULTIMÉDIA könyvtárat a VÁLASZ mappába!
     3. Hozd létre az alábbi mappaszerkezetet a hálózati meghajtódra!

     4. Helyezd át a VÁLASZ mappát az EGYEBEK könyvtárba, majd töröld a MULTIMÉDIA mappát!

     5. Hozd létre az alábbi könyvtárszerkezetet a hálózati meghajtódra!

     6. Miután elkészültél, nyiss meg a Jegyzettömb alkalmazásban egy munkaállományt, majd írd bele a következő szöveget:'Ez a szöveg karakterek sorozata.' Mentsd el a VÁLASZ mappába! Az állomány neve legyen a saját neved!

     7. Hozd létre az alábbi mappaszerkezetet a hálózati meghajtódra!


     8. A feladatsor megjelenítéséhez kattints: ide     9. Könyvtárszerkezet kialakítása, könyvtárműveletek - javító felelet
      • Az alábbi VESSZŐvel elkülönített szavak, kifejezések mindegyike legyen egy-egy mappa(könyvtár). Hozz létre egy jól felépített, logikus könyvtárszerkezetet!

       növény, mese, narancs, ló, Piroska, paradicsom, póniló, zöldség, Piroska és a farkas, gyümölcs, állat, káposzta,
     Informatikában használt mértékegységek - gyakorló feladatok

     1. feladat: Végezzük el az átváltásokat!
     2. 6 MB .......KB
      200 bit ...... B
      16 KB ....... B
      200 B ....... bit
      4.096 KB ...... MB
      2.008 bit ...... KB
     3. feladat: Melyik a nagyobb és mennyivel?
     4. 3.096 bit 384 B
      4 GB 4.096 Kb
      65 MB 665.500 KB
      1.024 1 KB
      1 KB 8 Kbit KB
     5. feladat: Rendezd növekvő sorrendbe: 12 B, 4 KB, 5012 B 1025 B, 4095 B, 32 B, 1 KB, 1023 B, 1 GB

     6. feladat: Keress az interneten egy olyan oldalakat, melynek segítségével megmérheted a számítógéped pillanatnyi adatátviteli sebességét! Tételezzük fel, hogy egy konkrét film mérete 786 MB. Hány másodperc alatt tudod letölteni? Hány másodperc szükséges a feltöltéséhez?

     Korrepetálási információ
     Korrepetálási időpontot kizárólag személyes megbeszélés alapján lehet kérni.

     Csengetési rend
     1. óra:08000845
     2. óra:08500935
     3. óra:09451030
     4. óra:10401125
     5. óra:11351220
     6. óra:12451330
     7. óra:13351420
     8. óra:14251510
     Általános tudnivalók, elérhetőség. Hivatalos email.
     1. Korrepetálás
     2. Lehetőség van egyéni korrepetálásra is. Ekkor kizárólag az adott diák konkrét problémáival foglalkozom, ezért ezt a lehetőséget minden esetben személyes időpontegyeztetés útján lehet igénybe venni.
      A korrepetálásra mindig konkrét kérdésekkel érkezz!
      Megjegyzés: a korrepetálást általában hétfőn vagy szerdán délután szoktam tartani.

     3. Online oktatás
     4. Online oktatáskor a MS Teams alkalmazást használjuk. Az online óra mindig az eredeti órarend szerinti időpontban kerül megtartásra. A szükséges felszerelés:
      • Laptop vagy asztali számítógép (A telefon nem elegendő!)
      • Mikrofon, fejhallgató/hangszóró
      • Office365 belépési kód. Ez az osztályfőnöktől vagy az iskolai rendszergazdától igényelhető.

     5. Évközi dolgozatok értékelése:
     6. 91% - 100% 5 (jeles)
      80% - 90% 4 (jó)
      65% - 79% 3 (közepes)
      51% - 64% 2 (elégséges)
      0% - 50% 1 (elégtelen)
      Egyes esetekben a fentiektől lehet eltérés!

     7. Tanév végi javítóvizsga értékelése:
     8. A vizsga időtartama 45 perc.
      Az írásbeli értékelésének módja: aki 35% alatt, de legalább 18%-ot teljesít, szóbeli vizsgát tehet.
      85% - 100% 5 (jeles)
      70% - 84% 4 (jó)
      50% - 69% 3 (közepes)
      35% - 49% 2 (elégséges)
      0% - 34% 1 (elégtelen)

     9. Elérhetőség hivatalos emailben
     10. Kizárólag az esef@kvszk.hu e-mail címen vagyok a tanulók számára elérhető. Egyéb felületen kérlek, ne próbálkozz, mert nem fogok válaszolni.
      Tanuló kizárólag hivatalos emailt írhat. A hivatalos e-mail általános szabályait, illetve részeit itt láthatod:

      Hivatalos e-mail részei:

      • e-mail cím
      • Tárgy kitöltve
      • Megszólítás, pld.: Tisztelt Tanár Úr!
      • Rövid, lényegre törő szöveg
      • Elköszönés, pld.: További szép napot kívánva, tisztlelettel:...
      • Aláírás (név, osztály)
      • Esetleges csatolmányok
      • Hivatalos emailben NEM használhatsz hangulatjeleket (emojikat)!
      • HIBAMENTES HELYESÍRÁS!
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com