Webszerkesztés


 1. Az órán tanultak és a minta alapján készíts egy html oldalt. Az oldalt "toldi.html" néven mentsd el!
 2. Vedd észre,
  • a szövegben lévő igazítást,
  • a karakterek méretezését, 3. . Ebben a feladatban egy kizárólag szövegből álló weboldalt kell készítened. A megadott nyersszöveg, feladatsor és a minta alapján készítsd el a html oldalt. Az oldal neve legyen macska.html

 4. -->

Táblázatkezelés


 1. *** Excel témazáró dolgozat ***
 2. A feladatsor és az táblázat segítségével oldd meg a feladatot!
 3. Formázd meg az alábbi táblázatokat ugyanabban a munkafüzetben az alábbiakban megadott tulajdonságok alapján:
  • Az első táblázat bal-felső induló cellája legyen a C3 cellacím, míg a másodiké az A2. A harmadik táblázat helye a minta szerinti legyen!
  • Ügyelj a sormagasságokra! A minta alapján igazítsd a cellákon belüli szöveget!
  • Ügyelj a helyes szegélyezésre
  • Mindegyik táblázat külön munkalapon legyen. A munkalapfülek nevét és színét az alábbi képen láthatod:

  Gyakorló feladatok
  1. feladat
  2. Új anyag:
   • táblázat első sorának rögzítése
   • keresés és csere a táblázatban
   • diagramkészítés, jelmagyarázat szövegének módosítása
   Felhasználandó állományok:
  3. feladat
  4. Felhasználandó állományok:
   Döntésre kell bírnod az Excelt!...
   Azaz valamilyen feltételnek eleget téve kell változtatnod az adott cellán!
   Ebben az esetben két lehetőség közül választhatsz:

   1. Feltételes formázást, kell alkalmaznod, ha eredményül a cella külső megjelenésén (háttérszíne, szegélye, a cellában megjelenő karakterek vastagsága, színe, stb...) szeretnél változtatni

   2. a "HA" logikai függvényt kell használnod, amennyiben valamilyen számértéket vagy szöveget szeretnél megjeleníteni

   ÉS(), VAGY(), illetve HA() függvények használata
   A mindennapi életben gyakorta előfordul, hogy egy adott dologról el kell döntenünk, hogy igaz-e vagy hamis, netalán több dölgot is egymás mellé kell állítanunk, majd ezek egymás közötti viszonyáról is döntenünk kell. A következő feladatsorokban az Excelt hívjuk segítségül a döntésünk meghozatalához!

   1. feladat: a legegyszerűbb döntéstől jutunk el a nehezebb megoldásokig. (ÉS illetve VAGY függvények használata)

   2. feladat: itt nézzük meg közösen a HA függvény használatát. A feladatsor vége felé már bevonjuk az előzőekben "kivesézett" ÉS() ill. VAGY() függvényeket is!

   3. feladat
   4. Felhasználandó állományok:


   Feltételes formázás

   1. Excel- és az alábbi feladatsor segítségével készíts alsó tagozatos gyerekek számára egy oktató programot, amely bemutatja egy "négyállású" közlekedési lámpa működését!
    • Cellaegyesítés segítségével hozd létre az alábbi blokkokat, majd a minta szerint keretezd be:
    • a. B2:C5
     b. B6:C9
     c. B10:C13
     Ez lesz majd a közlekedési lámpa!
    • Az E1-es cellában függvény segítségével állíts elő 1-4 közötti véletlenszámokat!

    • Ezután alakítsuk ki a helyesen működő közlekedési lámpát a következők szerint. Ha az E1-es cellában megjelenő érték:
    • a. 1: akkor a felső lámpa mutasson pirosat,
     b. 2: akkor a felső és a középső lámpa egyidőben mutasson pirosat és sárgát,
     c. 3: akkor az alsó lámpa mutasson zöldet, míg
     d. 4: csak a középső lámpa mutasson sárgát

    • Ezzel párhuzamosan egyesítsd a B15:C15 cellákat. Az egyesített cellákban a színektől függően az alábbi szöveg legyen látható:
    • a. piros: Átmenni tilos!
     b. piros-sárga: Várj még az indulással!
     c. zöld: No, most vágj neki!
     d. sárga: Mindjárt piros!
    Például:   2. Gyalogos átkelőhely
   3. Ebben a feladatban a feladatsor és a képek segítségével egy gyalogos átkelőhely lámpáinak működését mutatjuk be excel segítségével. Minta   4. Lámpás útkereszteződés
   5. A feladat összetett lesz. Több forgalmi helyzet lámpavariációit kell majd kialakítanod az alábbi feladatsor segítségével. A kereszteződésben bármelyik jármű haladhat és fordulhat bármilyen irányba! A jelzőlámpák melletti „kieg.lámpa” a fordulást engedélyező lámpa: ez vagy zölden világít, vagy pedig nem világít. (A nyilakat a szimbólum beszúrásával készítettem el!
    Felhasználható állományok: Minta   Ágazati alapvizsga követelmények - vendéglátás és turisztika
   Portfólió készítése
   A tanuló az iskola székhelye szerinti régióban megtalálható, a tanuló által választott
  5. turisztikai attrakciót, és
  6. ahhoz kapcsolódó szálláshelyet és annak szolgáltatásait
  7. mutatja be.
   Az elkészített dokumentum formai követelményei:
   • fedőlap (téma megnevezése, készítő megnevezése, dátum)
   • továbbá 2-5 oldalas A4-es méretű dokumentum, amelyben a
    • karaktertípus: Times New Roman vagy Arial
    • karakter mérete: 12 pt
    • bekezdések sorkizártak
    • tartalma tagolt és kiemeléseket tartalmaz
    • a képek és a forrásmegjelölés kizárólag a mellékletben szerepeltethető, a minimum terjedelmen felül!
    • a dokumentumot .docx és .pdf formátumban kell elmenteni. A .pdf formátumot a vizsgáztató tanárnak kell határidőre megküldeni.
   A vizsgázó a vizsga keretében szóban és prezentáció formátumban mutatja be portfólióját.
   A prezentáció max. 6-8 diakép összesen, amelyből az
   • az első dia Címdia típusú, amely a dokumentum címét, a dátumot, a készítő nevét és osztályát tartalmazza
   • míg az utolsó dián megköszöni a figyelmet.
   FONTOS TUDNIVALÓ!
   • Néhány mondatban be kell mutatni a Balaton régiót, kiemelve a régió adottságait. (Társadalmi, gazdasági, természeti, kulturális- és gasztronómiai adottságokat)
   • A turisztikai attrakciót és a szálláshelyet átfogóan, lényegre törően kell bemutatni.
   • A fotókat a Word dokumentum végén kell szerepeltetni mindkét témánál.
   • A szálláshely bemutatásánál az árakat NE részletezzük! Helyezzünk nagy hangsúlyt a szolgáltatásokra!
   Minták
   • Fedőlap (borító): itt
   • Portfólió, szöveges dokumentum: itt

   Általános tudnivalók, elérhetőség. Hivatalos email.

   1. Korrepetálás
   2. Lehetőség van egyéni korrepetálásra is. Ekkor kizárólag az adott diák konkrét problémáival foglalkozom, ezért ezt a lehetőséget minden esetben személyes időpontegyeztetés útján lehet igénybe venni.
    A korrepetálásra mindig konkrét kérdésekkel érkezz!
    Megjegyzés: a korrepetálást általában hétfőn vagy szerdán délután szoktam tartani.

   3. Online oktatás
   4. Online oktatáskor a MS Teams alkalmazást használjuk. Az online óra mindig az eredeti órarend szerinti időpontban kerül megtartásra. A szükséges felszerelés:
    • Laptop vagy asztali számítógép (A telefon nem elegendő!)
    • Mikrofon, fejhallgató/hangszóró
    • Office365 belépési kód. Ez az osztályfőnöktől vagy az iskolai rendszergazdától igényelhető.

   5. Évközi dolgozatok értékelése:
   6. 91% - 100% 5 (jeles)
    80% - 90% 4 (jó)
    65% - 79% 3 (közepes)
    51% - 64% 2 (elégséges)
    0% - 50% 1 (elégtelen)
    Egyes esetekben a fentiektől lehet eltérés!

   7. Tanév végi javítóvizsga értékelése:
   8. A vizsga időtartama 45 perc.
    Az írásbeli értékelésének módja: aki 35% alatt, de legalább 18%-ot teljesít, szóbeli vizsgát tehet.
    85% - 100% 5 (jeles)
    70% - 84% 4 (jó)
    50% - 69% 3 (közepes)
    35% - 49% 2 (elégséges)
    0% - 34% 1 (elégtelen)

   9. Elérhetőség hivatalos emailben
   10. Kizárólag az esef@kvszk.hu e-mail címen vagyok a tanulók számára elérhető. Egyéb felületen kérlek, ne próbálkozz, mert nem fogok válaszolni.
    Tanuló kizárólag hivatalos emailt írhat. A hivatalos e-mail általános szabályait, illetve részeit itt láthatod:

    Hivatalos e-mail részei:

    • e-mail cím
    • Tárgy kitöltve
    • Megszólítás, pld.: Tisztelt Tanár Úr!
    • Rövid, lényegre törő szöveg
    • Elköszönés, pld.: További szép napot kívánva, tisztlelettel:...
    • Aláírás (név, osztály)
    • Esetleges csatolmányok
    • Hivatalos emailben NEM használhatsz hangulatjeleket (emojikat)!
    • HIBAMENTES HELYESÍRÁS!

   Csengetési rend
   1. óra:08000845
   2. óra:08500935
   3. óra:09451030
   4. óra:10401125
   5. óra:11351220
   6. óra:12451330
   7. óra:13351420
   8. óra:14251510

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com